نه به انتخابات، ماندن در خانه‌ها !  متحد تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران!
آوریل 29, 2021

نه به انتخابات، ماندن در خانه‌ها ! متحد تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران!

کشتار و اعدام‌ مردم بی دفاع در بلوچستان محکوم است
دسامبر 21, 2020

کشتار و اعدام‌ مردم بی دفاع در بلوچستان محکوم است

پیش کشیدن تقسیم جغرافیایی بلوچستان ایران
ژوئن 19, 2020

پیش کشیدن تقسیم جغرافیایی بلوچستان ایران

اطلاعیه، کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
نوامبر 3, 2020

اطلاعیه، کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران فدرال به مناسبت روز زبان مادری
مارس 17, 2020

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران فدرال به مناسبت روز زبان مادری

Home

حقوق بشر

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share