به مناسبت ۴۱ مینسالگرد “فتوای جهاد” خمینی علیه مردم کردستان
آگوست 25, 2020

به مناسبت ۴۱ مینسالگرد “فتوای جهاد” خمینی علیه مردم کردستان

بیانیه کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، بمناستِ بزرگداشتِ روزِجهانیِ زن
مارس 18, 2020

بیانیه کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، بمناستِ بزرگداشتِ روزِجهانیِ زن

مارس 18, 2020

گزارش کنگره ی ملیتهای ایران فدرال) استکهلم-سوئد (از نشست آنالین با وزیر امور خارجه سوئد» آن لینده «Linde Ann- در ۱۹ می ۲۰۲۰:
می 22, 2020

گزارش کنگره ی ملیتهای ایران فدرال) استکهلم-سوئد (از نشست آنالین با وزیر امور خارجه سوئد» آن لینده «Linde Ann- در ۱۹ می ۲۰۲۰:

vپیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)
مارس 18, 2020

vپیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)

خبرخوان

انحراف و انتقال آبهای منطقه بختیاری .

انحراف و انتقال آبهای منطقه بختیاری .

انحراف و انتقال آبهای منطقه بختیاری . سالانه در حدود 13 ملییاردمترمکعب آب از مناطق لرستان بختیاری خارج میگردد و به طرف شهرهای مناطق کویری هدایت میشود و باعث رونق اقتصادی و شکوفایی صنعتی شهرهای قم .یزد .کاشان .نائین .اصفهان .یزد .رفسنجان وکرمان میگردد .آنچه برای ملت مظلوم لر میماند فقر ؛ بیکاری ؛ عدم...

Home

حقوق بشر

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share