اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران  مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!
مهر ۶, ۱۴۰۱

اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!

بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) در رابطه با قتل های ناموسی
خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) در رابطه با قتل های ناموسی

در بزرگداشت روز جهانی محیط زیستخواهان آزادی نه کنشگر محیط زیستی، که از سال ۱۳۹۶ در زندان های جمهوری اسلامی در بندند،  هستیم!
خرداد ۲۲, ۱۴۰۱

در بزرگداشت روز جهانی محیط زیستخواهان آزادی نه کنشگر محیط زیستی، که از سال ۱۳۹۶ در زندان های جمهوری اسلامی در بندند، هستیم!

نگاھی نوین به مسئله‌ی ملی ۲- ھویت ملی ایران و جایگاه ملت‌ھای غیر فارس در آن ناصر بلیده‌ای
مرداد ۱۶, ۱۳۹۹

نگاھی نوین به مسئله‌ی ملی ۲- ھویت ملی ایران و جایگاه ملت‌ھای غیر فارس در آن ناصر بلیده‌ای

دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی (Amnesty) در استکهلم
آبان ۲۲, ۱۳۹۹

دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی (Amnesty) در استکهلم

Home

حقوق بشر

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share