گزارش کنگره ی ملیتهای ایران فدرال) استکهلم-سوئد (از نشست آنالین با وزیر امور خارجه سوئد» آن لینده «Linde Ann- در ۱۹ می ۲۰۲۰:
می 22, 2020

گزارش کنگره ی ملیتهای ایران فدرال) استکهلم-سوئد (از نشست آنالین با وزیر امور خارجه سوئد» آن لینده «Linde Ann- در ۱۹ می ۲۰۲۰:

نامه سرگشاده همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دموکراسی خواهان ایران و کنگره ملیتهای ایران فدرال به جوزپ بورل وزیر امور خارجی اتحادیه اروپا در باره وضiعیت کرونا در زندانهایایران –
آوریل 27, 2020

نامه سرگشاده همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دموکراسی خواهان ایران و کنگره ملیتهای ایران فدرال به جوزپ بورل وزیر امور خارجی اتحادیه اروپا در باره وضiعیت کرونا در زندانهایایران –

نیروهای امنیتی و سپاه مرتکب اعدامهای صحرایی علیه معترضان عرب اهوازی شدند.
مارس 17, 2020

نیروهای امنیتی و سپاه مرتکب اعدامهای صحرایی علیه معترضان عرب اهوازی شدند.

مارس 18, 2020

کشتار و اعدام‌ مردم بی دفاع در بلوچستان محکوم است
دسامبر 21, 2020

کشتار و اعدام‌ مردم بی دفاع در بلوچستان محکوم است

خبرخوان

“انتخابات فرمایشی”، توهینی است به آزادگی و آزادیخواهی مردمان ایران!

“انتخابات فرمایشی”، توهینی است به آزادگی و آزادیخواهی مردمان ایران!

یازدهمین دوره نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند در شرایطی برگزار میشود که جامعه ما در یک بحران عمیق اجتماعی بسر میبرد؛ تحریمهای فلج کننده اقتصاد کشورتوسط دولت امریکا، نوسانات سرسامآور دلار و طلا، پروندههای قطور فسادهای مالی، گسترش فقر، بیکاری عمومی و صدها رویداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر، رژیم جمهوری اسلامی...

Home

حقوق بشر

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share