سخنان مهم ناصر شاهین پر در مورد خطای مهم در دولت ملت سازی در ایران
آوریل 26, 2020

سخنان مهم ناصر شاهین پر در مورد خطای مهم در دولت ملت سازی در ایران

جولای 15, 2020

پیش کشیدن تقسیم جغرافیایی بلوچستان ایران
ژوئن 19, 2020

پیش کشیدن تقسیم جغرافیایی بلوچستان ایران

اطلاعیه، کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
نوامبر 8, 2020

اطلاعیه، کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

ما  تهدیدهای فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران علیه  مبارزین کرد در خاک عراق را محکوم میکنیم
سپتامبر 8, 2021

ما  تهدیدهای فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران علیه  مبارزین کرد در خاک عراق را محکوم میکنیم

Home

حقوق بشر

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share