اساسنامه و منشور کنگره ملیت های ایران فدرال
تیر ۱۱, ۱۴۰۱

اساسنامه و منشور کنگره ملیت های ایران فدرال

پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران
شهریور ۲۷, ۱۴۰۱

پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران

بیانیه کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، بمناستِ بزرگداشتِ روزِجهانیِ زن
اسفند ۲۷, ۱۳۹۸

بیانیه کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، بمناستِ بزرگداشتِ روزِجهانیِ زن

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم
آبان ۵, ۱۴۰۱

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم

اسفند ۲۸, ۱۳۹۸

خبرخوان

اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر گرامی باد! علیه جمهوری اسلامی ، برای آزادی و برابری

اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر گرامی باد! علیه جمهوری اسلامی ، برای آزادی و برابری

اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر گرامی باد! علیه جمهوری اسلامی ، برای آزادی و برابری کارگران ، زحمتکشان ، مزد و حقوق بگیران و مردم آزادیخواه ایران اول ماه مه، یازده اردیبهشت روز اتحاد وهمبستگی بین الملی کارگران، روزیست که کارگران در سراسر جهان یاد مبارزات گذشته خود را گرامی می‌دارند و صفوف خود را در دفاع از حقوقشان و...

Home

حقوق بشر

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share