اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال  شورای دمکراسی خواهان ایران  همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبه مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
مارس 6, 2021

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دمکراسی خواهان ایران همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبه مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران‌ِ فدرال در خصوصِ حوادثِ اخیرِ ترکمن صحرا 
مارس 26, 2021

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران‌ِ فدرال در خصوصِ حوادثِ اخیرِ ترکمن صحرا 

اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد جنایت رژیم در منطقە مرزی سراوان بلوچستان
فوریه 24, 2021

اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد جنایت رژیم در منطقە مرزی سراوان بلوچستان

به مناسبت ۴۱ مینسالگرد “فتوای جهاد” خمینی علیه مردم کردستان
آگوست 25, 2020

به مناسبت ۴۱ مینسالگرد “فتوای جهاد” خمینی علیه مردم کردستان

توضیحات یزدان شهدایی – دبیر شوراى مدیریت گذاربه رسانه قندیل
می 4, 2020

توضیحات یزدان شهدایی – دبیر شوراى مدیریت گذاربه رسانه قندیل

خبرخوان

اطلاعیه، کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

اطلاعیه، کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

اطلاعیه، کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران موج دوم کرونا و حکومت ناپیدا ! همانگونه که از سوی پزشکان و دانشمندان پیشبینی می‌شد، موج دوم ویروس کرونا جهان را دربرگرفته و این بار به مراتب شدیدتر و وسیعتر جان انسانها را تهدید می‌کند. هنوز نه داروئی...

Home

حقوق بشر

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share