خبرها

نیروهای امنیتی و سپاه مرتکب اعدامهای صحرایی علیه معترضان عرب اهوازی شدند.

 

نیروهای امنیتی و سپاه مرتکب اعدامهای صحرایی علیه معترضان عرب اهوازی شدند
منابع محلى سازمان حقوق بشر اهواز «اهرو» گزارش دادند نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران به
اعدامهای صحرایی علیه تعدادی از جوانان معترض عرب اهوازی اقدام کردهاند که این اقدام در
قوانین بین الملل به عنوان جنایات جنگی تلقی میشود.
این اعدامها زمانی رخ داد که مناطقی از شهرهای استان خوزستان در روزهای آغازین اعتراضات
سراسری در روز جمعه ٢۴ آبان ماه ١٣٩٨ )15 نوامبر 2019 ( یعنی تقریبا از روز دوم و سوم به
کنترل معترضین درآمد. نیروهای امنیتی و سپاه پس از محاصره مناطق تحت تصرف معترضان و
در سایه سکوت خبری ناشی از قطعی اینترنت، با سرکوب شدید و خونبار معترضان، تعدادی از آنها
را کشته و کنترل شهرها مجددا در دست گرفت.
طبق گفته های منابع سازمان حقوق بشر اهواز، جوانان عرب کنترل تعدادی از شهرکها و مناطق را
تا روز سه شنبه ٢٨ آبان در اختیار داشتند ولی پس از آن نیروهای امنیتی و نظامی ایران با استفاده
از نیروهای زرهی و هلیبرد مناطق آزاد شده شهرهای معشور (ماهشهر) و فلاحیه (شادگان) را از
معترضان بازپس گرفتند.
فعالان عرب گفتند که نیروهای دولتی اقدام به محاصره تعدادی از جوانان معترض شهر شادگان
(فلاحیه) کردند ولی آنها برای فرار از این محاصره وارد تالاب هورالعظیم شدند اما نیروهای دولتی
آنان را دنبال کرده و در «عملیاتی انتقامی» در واکنش به مرگ دو نیروی امنیتی و زخمی شدن
فرمانده سپاه این شهر، حدود ٢٠ نفر از آنها را تیرباران کردند.
در ماهشهر و حومه آن بویژه مناطق جراحی و کوره (شهرک طالقانی) سرکوب خونباری علیه
معترضین صورت گرفت و ٢۴ نفر از آنان با تیر مستقیم نیروهای امنیتی جان باختند. این کشتار
زمانی صورت گرفت که یگانهای بسیج و سپاه و دیگر نیروهای امنیتی در واکنش به مرگ سروان
رضا صیادی از نیروهای ویژه، با جوانانی که مسیر منتهی به شرکت های پتروشیمی ماهشهر، یعنی
تنها منبع صادرات غیرنفتی فعلی ایران، را بسته بودند درگیر شده و تعداد قابل توجهی از آنها را
کشتند.
جوانان ماهشهر و حومه سالهاست به تبعیض در سیاست های استخدامی این شرکت و استخدام
مدیران، پیمانکاران و کارگران غیر بومی و محروم کردن جوانان بومی از کار اعتراض داشتند.
در شهر اهواز نیز نیروهای دولتی اقدام به سرکوب تجمعات مسالمتآمیز مردمی در شبهای اول و
دوم اعتراضات در مرکز شهر کردند. نیروهای امنیتی اقدام به شلیک گلولههای جنگی و گاز
اشکآور به سوی معترضان کرده و تعدادی از آنها از جمله زنان و کودکان را با باتوم کتک زدند.
در پی این اتفاقات گروهی از مردم در برخی مناطق شهر تحصن کرده و راه را بر روی نیروهای
دولتی بستند.
گزارشگران محلی میگویند که مردم اقدام به پرتاب سنگ، بستن راهها، آتش زدن لاستیک و
سطلهای زباله کردند. تعدادی از مردم عرب نیز کنترل مناطق کوت عبداالله، زویه، زرگان، ملاشیه،
دایره (شیلنگ آباد)، مندلی و شیبان را در اختیار گرفتند.
مردم شهر اهواز همچنین درب منازل خود را به روی معترضان گشوده و آب، غذا و دارو در اختیار
آنها قرار داده و تعدادی از آنها را نیز در منازل خود پناه دادند.
ویدئوهایی که فعالان عرب در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند، نشان میدهد مردم محروم عرب
این منطقه شعارهایی با مفاهیم انقلابی به زبان عربی از جمله “خون و جان ما فدای اهواز باد”،
“زندگی با کرامت میخواهیم”، “خواهان حقوقمان هستیم” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” سردادند.
طبق این گزارشها در شهر اهواز حداقل 5 تن از معترضان کشته شدند. گزارشها حاکی از کشته
شدن 4 معترض در محمره (خرمشهر) و 2 نفر در عبادان (آبادان) است.
تعداد کلی جان باختگان تاکنون 70 شهروند در کل استان گزارش شده که نیمی از اسامی توسط
سازمان حقوق بشر اهواز موثق و منتشر شده اما سایر اسامی در دست بررسی است که در اولین
فرصت منتشر خواهد شد.
تعداد پرشمار اما نامشخصی از معترضان نیز بازداشت شدهاند به نحوی که بر اساس گزارشها
مراکز بازداشت و نگهداری بیش از ظرفیت خود پر شدهاند.
فعالان عرب اهوازی تاکید داشتند که نیروهای بسیج این شهر به آتش زدن بانکها و خودروهای
شخصی دیگر شهروندان اقدام کردند تا این اتهام را متوجه معترضان کرده و سرکوب آنها را توجیه
کنند.
قطعی اینترنت در اهواز نیز سبب شد هماهنگیها میان معترضان به سختی صورت گیرد و پراکندگی
آنها را در پی داشته و کنترل مناطق آزاد شده از دست نیروهای دولتی را دشوار و ناممکن بسازد.
نیروهای امنیتی توانستند با قطع مسیرهای ارتباطی این مناطق را یک به یک از دست مردم بازپس
گیرند.
با این حال در روزهای اول اعتراضات، اهواز شاهد جنگ خیابانی بین مردم و نیروهای دولتی بوده
و در روزهای بعد درگیری ها به صورت تعقیب و گریز ادامه یافت و کماکان در برخی مناطق این
شهر چنین وضعیتی ادامه دارد. فعالان عرب میگویند که به دستور مقامات امنیتی و سپاه پاسداران
انواع تجهیزات و نیروهای ضد شورش و نظامی وارد اهواز و شهرهای پیرامون شدند و این منطقه
را به منطقه ای کاملا نظامی و بسته تبدیل ساختند. این فعالان بیان کردند که از تمامی انواع اسلحه بر
علیه مردم معترض استفاده شد؛ امری که جان باختن بیش از 70 شهروند و بازداشت بیش از هزار
نفر از جمله تعدادی زن و کودک را در پی داشت.
بسیاری از شاهدان عینی تاکید داشتند که نیروهای سپاه از روز اول اعتراضات از پهپادهای بدون
سرنشین برای تصویربرداری، ثبت، شناسایی و تعقیب معترضان استفاده می کرد و براساس تصاویر
ضبط شده به بازداشت شهروندان اقدام می شد. افزون بر آن، نیروهای امنیتی با حضور چشمگیر،
پرشمار و مستمر در مناطق مختلف استان به احساس ترس و نگرانی میان مردم و به ویژه در مناطق
حساس اهواز دامن می زدند.
هفته گذشته نیز خبر رسید که یک شهروند معترض عرب زیر شکنجه جان باخته است. این فرد حمید
شیخانی، شهروند 35 ساله اهل منطقه کوره (شهرک طالقانی) است که در جریان اعتراضات این
شهر بازداشت و روز شنبه جسد وی تحویل خانوادهاش شد.
یک منبع بیمارستانی به « اهرو » گفت که تعدادی از نیروهای امنیتی لباس شخصی در بخش
اورژانس بیمارستان «امام خمینی» اهواز مستقر شده و ضمن کنترل نامحسوس رفت و آمدها، همه
افرادی که در نتیجه جراحات وارده در جریان اعتراضات به بیمارستان مراجعه میکردند را پس از
اقدامات درمانی اولیه، با خود به مکان نامعلومی میبردند.
این منبع خبری در ادامه گفت که نیروهای امنیتی علاوه بر خود مجروحان، در برخی موارد پرونده
پزشکی آنها را نیز با خود برده و مانع ثبت مشخصات و اطلاعات آنان در گزارشهای بخش
اورژانس میشدند. نیروهای امنیتی همچنین هرگونه استفاده از تلفن همراه در بخش اورژانس را
ممنوع کرده بودند تا مانع تصویربرداری مراجع کنندگان از مجروحان و یا جان باختگان اعتراضات
شوند.
خبرهای مشابهی از دیگر بیمارستانهای اهواز و شهرهای اطراف نیز به سازمان حقوق بشر اهواز
گزارش شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن اعدامهای صحرایی و کشتار دستهجمعی معترضین
توسط سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی چنین اقداماتی را مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت
دانسته و از نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مصرانه درخواست دارد این اقدامات را
محکوم کرده و واکنشی متناسب با این جنایت نشان دهند. سازمان حقوق بشر اهواز ” اهرو ” همچنین
از جامعه جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهد با تعیین کمیته ای حقیقتیاب، درباره
این جنایات و دیگر کشتارها در استانهای مختلف ایران تحقیقات مستقلی انجام دهد و آمران و عاملان
این جنایت ها را پاسخگو کرده و تقدیم عدالت کند.
سازمان حقوق بشر اهواز
سه شنبه ۵ آذر ١٣٩٨

Admin2020 Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Admin2020 Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share