کنگرە ملیتهای ایران فدرال

بازگردادن فعال اهوازى رضا عچرش به زندان قبل از اتمام مرخصى استعلاجى

بازگردادن فعال اهوازى رضا عچرش به زندان قبل از اتمام مرخصى استعلاجى

منابع محلى به سازمان حقوق بشر اهواز گزارش دادند که فعال فرهنگى عرب اهوازى رضا عچرش که بعد از چهار سال زندان ، حدود دو ماه پیش پس از وخیم شدن وضعیت جسمانى اش به مرخصى آمده بود روز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۹ هنگام مراجعه به شعبه ٨ دادگاه انقلاب اهواز براى تکمیل مدارک پزشکى به صورت ناگهانى به زندان بازگردانده شد.

رضا عچرش، فرزند سعید، متولد ١٣۶۴ از اهالى خفاجیه(سوسنگرد)،در مردادماه 1395 توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شده بود، به دلیل مشارکت در کمپین ها و زنجیره هاى انسانى اعتراض به انتقال آب کارون و نیز فعالیت رسانه اى در شبکه هاى اجتماعى ، توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام و “تبلیغ علیه نظام” و  “همکاری رسانه اى با گروههایمخالف نظام” به ۶ سال حبس محکوم شد.

رضا عچرش چندین ماه در بازداشتگاه تحت شدیدترین شکنجه روحى و جسمى قرار گرفته بود، بطورى که در اثر فشار شکنجه در دو ناحیه بدنش فتق ایجاد شده بود و قسمتى از روده اش و یکى از چشمانش آسیب دیده است.

رضا عچرش پس از اعتصاب غذاى طولانى با تودیع وثیقه 10 میلیارد ریال موفق شد مرخصى استعلاجى بگیرد. او تا کنون دو عمل فتق و بریدن قسمتى از روده اش در اثر شکنجه داشته است و نیاز به یک عمل دیگرى براى یکى از چشم هاى آسیب دیده اش دارد.

مرخصى او تا پایان ماه رمضان تمدید شده بود اما وقتى روز یکشنبه براى تکمیل مدارک پزشکى و کسب وقت بیشتر براى عمل چشمش مراجعه کرده بود با واکنش خشمناک قاضى مواجه شد که بلافاصله دستور بازگرداندن وى به زندان را صادر کرد.

سازمان حقوق بشر اهواز

یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

٣ مى ٢٠٢٠

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share