شانتاژ پان ایرانیست ها و سلطنت طلبان در خصوص انتشار مقالات

پان ایرانیست ها و سلطنت طلبان
پس از آنکه احدى از نویسندگان طى مقاله اى دروغ ها و تحریف هاى #جواد_طباطبایى تئوریسین جدید #پان‌ایرانیست ها و نژادپرستان را برملا کرد، جواد طباطبایى به جاى ارائه جواب و یا عذرخواهى از دروغ هاى خود در اقدامى برنامه ریزى شده و هماهنگ به نوچه ها و مزدوران خود دستور داد تا با فحاشى و تهمت زنى و تهدید، جواب مقاله را بدهند. از جمله این مزدوران کانال مشکوک ” خوزستان پاره تن ایران است” که توسط کثیف ترین ،بی شرم ترین و وحشى ترین افراد پان ایرانیست و نژادپرست به نشر أکاذیب و فحاشى مى پردازد. کانالى نژاد پرست که گردانندگان آن دشمن سرسخت مردم عرب هستند. دیگرى از نوچه هاى طباطبایى مى خواهد تا دفتر نشر اختران را که کتاب هاى این نویسنده را منتشر مى کند، به آتش بکشند.
در حقیقت این ها با این کار ماهیت و چهره واقعى خود را نشان مى دهند که تا چه اندازه فاشیست ، وحشى و ضد آزادى بیان هستند. این ها جواب قلم را با فحش و آتش مى دهند. این است تمدن ٢۵٠٠ ساله که شما مدعی ان هستید؟
حافظ فاضلی حزب تضامن دموکراتیک اهواز

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -