از اعتراضات و اعتصابات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت کنیم!

هم میهنان گرامی!
اعتصابات کارگران زحمتکش مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به خصوصی سازی، پایمال شدن حقوق و معوق ماندندستمزد‌ها، سرکوب و دستگیری رهبران کارگری و اختلاس و چپاول اموال همگانی همچنان ادامه دارد و می‌رود که از مرز یک ماه نیز عبور کند. کارگران عرب، لر، فارس و بختیاری متحد و همبسته در اعتراض به ظلم و ستم حکومتیان ضمن اعتصاب، دست به تجمع و راهپیمایی در سطح شهر شوش زده و خواهان دستیابی به حقوق مسلم خود می‌باشند. این نخستین بار نیست که این کارگران شجاع و مبارز به میدان مبارزه برای احقاق حقوقشان پای گذاشته‌اند و سیاست‌های رژیم فاسد جمهوری اسلامی را به چالش گرفته‌اند. پیشتر نیز ما شاهد اعتراضات و اعتصابات شورانگیز این بخش از زحمتکشان میهنمان بوده‌ایمکه در اکثر موارد با سرکوب و دستگیری و زندانی کردن شمار بزرگی از کارگران فعال و رهبران کارگری همچون اسماعیلبخشی و محمد خنیفر و …روبرو شده است.
مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه همچون دیگر بنگاه‌های تولیدی کشور بیمار است. مجتمعی که توانایی و ظرفیت تولید صدها هزار تن شکر را دارا است، به دلیل سیاست‌های خانمان برانداز حکومت جمهوری اسلامی حتی توان تولید اندکی از ظرفیت واقعی خود را ندارد. طبعتا حاصل این سیاست ها، هرج و مرجدر تولید و ناامنی شغلی برای هزاران کارگری است که زندگی و نان شب‌شان در گرو کار و تولید در این مجتمع می‌باشد.
فساد نهادینه شده در همه ارکان نظام حاکم که در همه عرصه‌های فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ایران وجود دارد، آشکارا خود را در سیاست واگذاری بنگاه‌های تولیدی با حداقل قیمت‌های ممکنه به اعوان و انصار حکومتنشان می‌دهد. سیاست «خصوصی سازی» که شدیدا آلوده به اختلاس و رانت خواری است، منجر به نابودی صنایع کشور شده و فقر و تنگدستی را در میان توده‌های وسیع کارگران و زحمتکشان گسترش می‌دهد.
هم‌زمان حکومت با فشار بر کارگران برای جلوگیری از ایجادسندیکا و تشکل مستقل کارگری مانع از فعالیت سندیکاهایموجود و ایجاد سندیکاهای جدید می‌شوند. اعتصابات و اعتراضات کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود و فعالین کارگری در اعتصابات و اعتراضات با اتهامات واهی امنیتیبازداشت، محاکمه و زندانی می‌گردند.

در چنین شرایطی است که کارگران هفت تپه دست به اعتراض زده و پای در میدان مبارزه گذاشته اند و با وجودی که خواسته‌هایشان عموما صنفی است اما آنان به خوبی آگاهند که حتی دستیابی به این حداقل‌ها نیز مستلزم تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور می‌باشد. این به این معنی است که تا زمانی که حاکمیت سیاه حکومت اسلامی برقرار است چیزی جز درد و رنج و فقر و فلاکت نصیب مردم ایران نخواهد بود.
تجربه مبارزات و اعتراضات دامنه دار کارگران هفت تپه اعم ازعرب، لر، فارس و.. که در کنار هم و متحدانه علیه ظلم و ستم حاکمین فاسد بپا خاسته‌اند، به ما نمونه و الگویی را می‌نمایاند که تنها راه برون رفت از بن‌بستی که سیاست‌های جمهوری اسلامی بر زندگی همه ملیت‌های ایرانی حاکم نموده است، مبارزه مشترک و هدفمند در جهت سرنگونی این نظام ستمگر می‌باشد. تنها و تنها در این صورت است که می‌توان از شر این منشأ فساد خلاصی یافته و به برابری، آزادی و عدالت اجتماعی و یک زندگی شایسته و انسانی دست یافت.

ما ضمن اعلام حمایت خود از مبارزات بحق کارگران نیشکر هفت تپه از همه کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران و همچنین از همه نیروهای سیاسی دمکرات، مترقی و آزادی‌خواه در خواست می‌کنیم که به هر شکل ممکن همراهی و همبستگی خود را با مبارزات جاری زحمتکشان هفت تپه اعلام نمایند.
زنده باد مبارزات حق طلبانه کارگران نیشکر هفت تپه
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

دوشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۹
-۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -