کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه، کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

اطلاعیه،
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

آدم ربایی جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم

بیش از ۴۰ سال است که جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به روش‌های گوناگون چه در داخل و چه در خارج کشور ترور می کند.
اخیرن هم تلاش می کند با کمک کشورهای منطقه و پلیس اینترپل مخالفین سیاسی خود را به دام افکند.
جمهوری اسلامی نظام منتخب مردم نیست و از هیچ گونه مشروعیت سیاسی بین مردم ایران برخوردار نیست، مردم ایران آنرا برسمیت نمی شناسند.
ما در روزهای گذشته شاهد آن بوده ایم که یکی از فعالین سیاسی عرب اهوازی که بصورت ترانزیت در فرودگاه صبیحه قصد سفر داشت با هماهنگی کامل نیروهای امنیتی ترکیه و طبق اظهارات بعضی از سران امنیتی حکومت اَیران همچون ذوالنور به تهران منتقل شده است. حبیب کرم الله چعب معروف به حبیب اسیود یکی از فعالین سیاسی عرب و عضو حرکه النضال دارای تابعیت کشور سوئد و مقیم در آن کشور که عازم اردن بود، بازداشت و به ایران برده شد. قابل ذکر است که نامبرده توسط دادگاه انقلاب به جرم تجزیه طلبی و دست داشتن در بعضی عملیات های خرابکارانه به صورت غیابی به اعدام محکوم شده بود و با شکایت رژیم در لیست اینترپل (پلیس بین الملل) بوده و چندین مرتبه توسط پلیس بعضی کشورها دستگیر شده بود که در اخرین بار در ورشو بازداشت و بعد از ٢ ماه با اثبات بی گناهی از دست پلیس لهستان آزاده شده بود. باتوجه به صدور حکم غیابی اعدام از سوی دولت جمهوری اسلامی، امکان اعدام این فعال سیاسی از سوی نظام مستبد حاکم در ایران بسیار بالا است. ما بعنوان نیروهای دمکرات و آزادی خواه که باورمند به اصول دمکراسی و حقوق بشر که یکی از ارکان اصلی آن حق ازادی بیان است، فارغ از نوع تفکر و اندیشه نامبرده، این عمل را ادم ربایی تلقی کرده و حفظ جان و روان شخص ربوده شده را وظیفه دولت ترکیه و ایران میدانیم و خواهان آزادی هرچه سریعتر نامبرده و بازگشت سریع ایشان به آغوش خانواده اش میباشیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ – نوامبر ۲۰۲۰

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share