بیانیە هاخبرها

اعدام جاوید دهقان را متوقف کنید

اعدام جاوید دهقان را متوقف کنید

رژیم جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های هراس افکنانه‌ی خود و پس از اعدام حداقل سیزده نفر در روزهای گذشته، جاوید دهقان زندانی سیاسی بلوچ را به قرنطینه‌ی زندان منتقل نموده است تا اعدامش کند.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری گفته است که با وجود ثبت درخواست اعاده‌ی دادرسی جاوید دهقان را به قرنطینه منتقل نموده‌اند. کارزار فعالین حقوق بشری بلوچ و غیربلوچ در تویتر در ارتباط با توقف اجرای حکم جاوید دهقان به یکی از ترندهای فارسی توتیتر تبدیل شده و تکاپوی قابل تقدیر آنان در ارتباط با پرونده‌ی جاوید دهقان، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را به واکنش برانگیخته است.

حزب مردم بلوچستان ضمن محکومیت حکم اعدام و تأکید بر طی آیین دادرسی منطبق بر منشور جهانی حقوق بشر و الحاقیه‌های آن در ارتباط با همه‌ی بازداشت شدگان، از رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد ضمن لغو حکم اعدام جاوید دهقان به تعهدات بین‌المللی خود عمل نموده و مقدمات محاکمه‌ی عادلانه را برای شهروندان بلوچ و غیربلوچ در دادگاه‌ها فراهم نماید.

حزب مردم بلوچستان
فوریه‌ی 2021

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share