کنگرە ملیتهای ایران فدرال

کشتار سوخت بران بلوچ ادامه‌ی جنایات رژیم علیه مردم بلوچستان

کشتار سوخت بران بلوچ ادامه‌ی جنایات رژیم علیه مردم بلوچستان

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که برایش جان انسان‌ها از هیچ اهمیتی برخوردار نیست. کشتار سوختبران و رانندگان بلوچ در منطقه‌ی بم پُشت از توابع شهرستان سراوان در روز دوشنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۹۹ گواه دیگری بر این مدعاست. مأموران نیروی انتظامی و مرصاد سپاه پاسداران که مأموریتی جز هدف مستقیم  قرار دادن و کشتار مردم بلوچ در بلوچستان ندارند، هرروزه به سوی سوختبران بلوچ شلیک می‌کنند، تا جاییکه این کشتار به امری معمول و روزمره در بلوچستان تبدیل شده است٠ اما  به رگبار بستن و کشته و زخمی نمودن ده ها نفر از سوختبران بلوچ در تنها یک روز و در یک مکان دیگر نمی‌تواند به عنوان رفتار معمول رژیم در ارتباط با سوختبران بلوچ تلقی شود؛ بلکه این مسئله ازمصادیق کامل جنایت علیه بشریت بوده و دخالت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی قضایی و حقوق بشری را میطلبد.

سپاه پاسداران به عنوان فرمانده مافیای عمده‌ی قاچاق در ایران و از جمله قاچاق مواد مخدر میباشد و اینک با توجه به تحریم های نفتی؛ ھم اکنون قاچاق سوخت را نیزجولانگاه  فعالیت های خود نمودہ است٠

در حالی که جوانان بیکار بلوچ به خاطر لقمه‌ای نان دست به کارهای کاذب و خطرناکی چون حمل و نقل مواد سوختی می‌زنند، کارگزاران سپاه در مصونیت کامل به جا به جایی عمده‌ی سوخت با تانکرهای نفت کش زمینی مشغولند. سپاه پاسداران به سودهای کلان حاصل از شبکه‌ی قاچاق فعلی خود بسنده ننموده و با هدف در اختیار گرفتن کامل معابر و مجاری سوختبری در روز دوشنبه چهارم اسفند ۹۹  در نقطه صفر مرزی به این جوانان شلیک مستقیم نمود سبب کشته و زخمی شدن ده ها نفر از این خیل عظیم بیکاران گشت و جنایت دیگری را مرتکب گردید٠

وقتی مردم داغدیده و معترض سراوان اقدام به تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز در مقابل فرمانداری نمودند، این اقدام آن‌ها با واکنش خشونت‌آمیز مأموران رژیم مواجه شد. مأموران رژیم اقدام به ضرب و جرح مردم، تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور و دستگیری تعداد زیادی از مردم معترض نمودند. خشم مردم منجر به در اختیار گرفتن فرمانداری این شهرستان گردید و ھم اکنون نیروهای سرکوب از نواحی دیگر این استان به سوی شهرستان سراوان عزیمت نموده‌اند.

جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن همواره به مردم بلوچ، کرد و عرب و ٠٠٠ به عنوان شهروندان درجه‌ی دوم و سوم  نگریسته و وجود این مردمان را به عنوان مسأله‌ای امنیتی برای خود تلقی نموده است.

نبود زیرساخت‌های اقتصادی پایدار و بیگانه پنداری مردم بلوچ از سوی رژیم باعث شده است که اکثریت قریب به اتفاق جوانان بلوچ از سر بیکاری به این مشاغل کاذب روی بیاورند و روزانه با شلیک مستقیم جانیان رژیم حاکم به خاک و خون کشیده شده و در شعله‌ھای آتش مواد سوختی از بین بروند.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”؛ “شورای دموکراسی خواهان ایران” و “کنگرہ ملیتهای ایران فدرال” کشتار سوختبران بلوچ توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران را محکوم مینماید وتنها چاره تأمین حقوق مشروع و انسانی مردمان سراسر ایران را سرنگونی رژیم جموری اسلامی حاکم که در خلال ۴۲ سال حاکمیت ننگین خود جز کشتار و ویرانی بوجود نیاوردہ است و بجای آن استقرار نظامی جمهوری، دموکراتیک و فدرال که مدیریت توسعه و آبادانی هر منطقه توسط مردم همان منطق رقم بخورد؛ میداند٠

 

کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسیخواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

 ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ / پنجم اسفند ۱۳۹۹

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share