کنگرە ملیتهای ایران فدرال

      جبهه متحد بلوچستان ایران با مبارزات  اخیرملت عرب اهواز و بحران بی ابی با انان همراه  هست .

جبهه متحد بلوچستان ایران با مبارزات  اخیرملت عرب اهواز و بحران بی ابی با انان همراه  هست .

مردم الاهواز از ثروتمند ترین استان و سرمایه ایران در روزهای گذشته اعتراض خود را به بی ‌‌آبی الاهواز و سایر تبعیضهای ملی که با وجود داشتن پر آب ترین رودخانه ایران اعلام داشته‌اند.

بى آبى و خشکسالى درد مشترک دو ملیت عرب و بلوچ است. منابع طبیعی غنی  این استان چه در گذشته و چه در حال ھرگز به نفع مردمان‌عرب استفاده نشده است، تبعیض مضاعف ،استعمارگرى محلى و ملى و دید امنیتی دولت مرکزى به این اقلیم زرخیز، مردم آن را در محرومیت شدید قرار داده است.

بزرگترین تأمین کننده‌ی منابع مالی نظام و دولت ایران چاه‌های نفت الاهواز است و به شکل طبیعى پرآب ترین استان بوده است، ولى مردم آنجا از بی ‌آبی رنج می‌برند.

دلیل بى آبى الاهواز خشکسالى نیست،  بلکه جمهوری اسلامی ایران با تغییر مسیر آبخیزھای رودخانه‌ھای طبیعی رود کارون و هدایت آب آنها به رفسنجان، یزد و قم و خشکادن زاینده رود، عرصه را نه تنها بر مردم الاهواز تنگ کرده است بلکه زاینده رود و هیرمند را خشکانده و کشاورزى سیستان و اصفهان را نیز مختل کرده است و مردم  از تشنگی مجبور به کوچ اجباری میشوند و به این شکل بافت جمعیتی الاهواز و بلوچستان را تغییر میدهند و تضعیف میکند و هم مردم اصفهان را در مشت آهنین خود نگاه میدارد٠

در حالی که تا امروز 3 نفر  از معترضان در الاهواز فقط براى آب شرب و کشاورزى کشته اند، تبلیغات دروغین رژیم، شهادت هموطنان عرب ما را به عوامل خارجى و ضد انقلاب نسبت میدهد، و خود میدانند که این ترفند آنها کارگر نبوده و نیست٠
اپوزیسیون مرکزگرا و ضد دموکراسى باید صداى “انا العطشان، من تشنه ام” مردم الاهواز را بشنود و از آنها پشتیبانى کند، در غیر اینصورت شکاف بین ایرانیان گسترده تر خواهد شد و شاید باعث اتفاقات نادر و ناگوارى بشود٠

جبهه متحد بلوچستان ایران ضمن اعلام همبستگی با مردم الاهواز در ایران و محکومیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعمال سیاست‌های تبعیض و خصوصٲ تبعیض نژادى علیه هموطنان عرب ما‌ و سرکوب آنها، از همه‌ ایرانیان انتظار دارد که در صفوف مشترک دادخواهى به حق مردم الاهواز سهیم شده و این رژیم را وادار به رعایت حقوق آبى، مدنى، اجتماعى و سیاسى ملیتهاى ایران کند.

ملت عرب و مردم الاهواز، ما همیشه از شما و حقوق طبیعى شان حمایت کرده ایم و خواهیم کرد، به اعتقاد ما، سرمایه هاى الاهواز متعلق به مردمان ساکن در اهواز و سایر مناطق است و دولت مرکزى باید راه چاره تٲمین بودجه مالى و پولى خودرا در اقتصاد رقابتى و مالیات بر درآمد و مالیاتهاى دیگر به جوید و سرمایه ملیتها را به خود آنها بسپارد ٠ جبهه متحد بلوچستان –ایران خود را در کنار تمام ملیتهای ساکن ایران میداند و اتحاد ملیتها هست که ضامن پیروزی برای رسیدن به حقوقمان در جغرافیای ایران میگردد.

جبهه متحد بلوحستان – ایران
07/18/2021

 

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share