اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعدام زندانی سیاسی کورد حیدر قربانی

هموطنان گرامی!
همچنان که مستحضرید، دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی ایران در شامگاه روز یکشنبه به تاریخ  ٢٨ آذر ١۴٠٠ فعال سیاسی کورد، حیدر قربانی اهل شهرستان کامیاران را بصورت مخفیانه در زندان سنندج اعدام نمود. رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی دست به این جنایت میزند که جامعه با بحران های اقتصادی – سیاسی -اجتماعی لاینحلی دست به گریبان است؛ علاوه بر آن بحران کرونا روزانه جان صدها تن از مردم را می گیرد؛ و زندگی میلیون ها  تن را تهدید می کند. جنایتکاران حاکم که هیچ راه حلی برای برون رفت جامعه از این بحران ها ندارند؛ بر این توهم اند که تنها با زهر چشم گرفتن از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی  و تداوم سرکوب ملیت ها می توانند جلو فوران اعتراضات سیاسی اجتماعی را گرفته و چند صباحی دیگر به حاکمیت نامشروعشان ادامه دهند.
اعدام یکی دیگر از فعالین سیاسی، تایید کنندەاین واقعیت است که کلیت نظام جمهوری اسلامی بدونه‌هیچ اغماضی  در سرکوب ، و اعدام و شکنجه مردم    بویژه ملیت های ایران،  هیچ تردیدی به خود راه نداده ود رچند سال گذشته شدت بیشتری نیز به خود گرفته است .رژیم  تروریستی جمهوری  اسلامی   در واقع نهاد قانون و دادگاه را به بخشی از ماشین سرکوب خود بر علیه مردم ایران تبدیل نموده است.
رفتار ظالمانه جمهوری اسلامی ایران علیه مردم ایران بویژه احاد ملیت های ایرانی حق دفاع از خود و موجودیت خویش را مشروعیت بارزتری می بخشد کنگرە ملیت‌‌های ایران فدرال ضمن  عرض تسلیت به خانواده محترم  وهمرزمان حیدر قربانی باری دیگر اعدام ایشان  را اقدامی خلاف تمامی موازین حقوق بشری دانسته و آن را شدیدا محکوم می نماید.
کنگره ملیت های ایران فدرال
۲۲.۱۲.۲۱

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -