گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد پس از ارسال به UNPO نامه مشترکی به ایران درباره بحران آب خوزستان/الاهواز ارسال کردند

May 12, 2022

UN Special Rapporteurs Send Joint Allegation Letter To Iran On Khuzestan/al-Ahwaz Water Crisis Following UNPO Submission


7 UN Special Rapporteurs and 2 Working Groups for Arbitrary Detention at the UN have written a Joint Allegation Letter to the Islamic Republic of Iran on the water crisis in Al-Ahwaz, also known as Khuzestan. If follows UNPO’s joint submission with the Ahwaz Human Rights Organization to the UN Special Rapporteurs detailing the abuses of the Iranian government in the water management of the region and the handling of the subsequent protests.

The Special Rapporteurs who signed the Joint Allegation Letter addressed to the Iranian Government include the following :

Working Group on Arbitrary Detention

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances

the Special Rapporteur on the issues of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe , clean, healthy and sustainable environment

the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to food

the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and association

the Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression

the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran

the Special Rapporteur on minority issues

the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation

Al-Ahwaz/Khuzestan has a large of population of Ahwazi people, who speak Arab as a mother tongue, amongst other ethnic minroities in the area. Al-Ahwaz/Khuzestan also happens to be one of Iran’s richest regions in terms of natural resources and a key strategic hold

Since the Iranian Revolution in 1979, the central government of Iran via the Ministry of Energy, the National Iranian Oil Company, and the Islamic Revolutionary Guards Corps have taken control of the rich traditional natural resources of Khuzestan. Discriminatory water policies have resulted in long-term droughts, water shortages, increased poverty and the displacement of villagers, leaving the region in a disastrous environmental condition. State run energy and farming companies have allowed the diversion of water resources from Ahwazi communities to farming development projects. Water has been transferred to the central Iranian plateau for industrial purposes and to permit the cheap extraction of oil through the drying of the Hoor Al-Azim marshland.

The Iranian Revolutionary Guard in particular have been found to be using dam-building as a way to cut off water resources under the pretext of energy production, when in fact many of the dams are useless in terms of energy production and serve to launder money or cut off water access to certain communities.

Between July and August 2021 protests took place in more than a dozen cities in the Khuzestan province of the Islamic Republic of Iran over an ever-rising water crisis. These protests were suppressed by the government, with over 300 people, including children, being arbitrarily arrested and detained. The protests highlight both an urgent environmental disaster in the province and the systemic marginalization of Iran’s Ahwazi Arab minority, who are indigenous to the region.

UNPO and AHRO hope this latest Joint Allegation Letter serves as pressure for the Iranian government to stop its blatant violation of Ahwazi land rights and access to water. Arbitrary detentions and arrests following protests on the subject must be fully investigated by independent international observers.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد پس از ارسال به UNPO نامه ادعایی مشترکی به ایران درباره بحران آب خوزستان/الاهواز ارسال کردند.
۷ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و ۲ گروه کاری برای بازداشت های خودسرانه در سازمان ملل متحد نامه ای مشترک به جمهوری اسلامی ایران درباره بحران آب در الاهواز موسوم به خوزستان نوشته اند. اگر به دنبال تسلیم مشترک UNPO با سازمان حقوق بشر اهواز به گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد جزئیات تخلفات دولت ایران در مدیریت آب منطقه و رسیدگی به اعتراضات بعدی است.

گزارشگران ویژه ای که نامه ادعایی مشترک خطاب به دولت ایران را امضا کردند عبارتند از:

کارگروه بازداشت خودسرانه

کارگروه ناپدید شدن اجباری یا غیرارادی

گزارشگر ویژه در مورد مسائل مربوط به تعهدات حقوق بشر مربوط به برخورداری از محیطی امن، پاک، سالم و پایدار

گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق غذا

گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز

گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی عقیده و بیان

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارشگر ویژه در مورد مسائل اقلیت ها

گزارشگر ویژه حقوق بشر برای آب آشامیدنی سالم و بهداشت

الاهواز/خوزستان دارای جمعیت زیادی از مردم اهواز است که در میان سایر اقلیت های قومی منطقه به زبان عربی به عنوان زبان مادری صحبت می کنند. الاهواز/خوزستان همچنین یکی از غنی ترین مناطق ایران از نظر منابع طبیعی و یک منطقه استراتژیک کلیدی است.

از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، دولت مرکزی ایران از طریق وزارت نیرو، شرکت ملی نفت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل منابع طبیعی غنی سنتی خوزستان را در دست گرفته است. سیاست های تبعیض آمیز آب منجر به خشکسالی های طولانی مدت، کمبود آب، افزایش فقر و آواره شدن روستاییان شده است و این منطقه را در شرایط زیست محیطی فاجعه باری قرار داده است. شرکت های دولتی انرژی و کشاورزی اجازه انحراف منابع آب از جوامع اهوازی را به پروژه های توسعه کشاورزی داده اند. آب برای مصارف صنعتی و امکان استخراج ارزان نفت از طریق خشک شدن تالاب هورالعظیم به فلات مرکزی ایران منتقل شده است.

مشخص شده است که سپاه پاسداران از سدسازی به عنوان راهی برای قطع منابع آب به بهانه تولید انرژی استفاده می کند، در حالی که در واقع بسیاری از سدها از نظر تولید انرژی بی فایده هستند و در خدمت پولشویی یا پولشویی هستند. قطع دسترسی آب به جوامع خاص

بین ژوئیه و اوت ۲۰۲۱ اعتراضاتی در بیش از ده‌ها شهر در استان خوزستان جمهوری اسلامی ایران به دلیل بحران آب در حال افزایش صورت گرفت. این اعتراضات توسط دولت سرکوب شد و بیش از ۳۰۰ نفر از جمله کودکان به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شدند. این اعتراضات هم فاجعه زیست محیطی فوری در استان و هم به حاشیه راندن سیستماتیک اقلیت عرب اهوازی ایران را که بومی منطقه هستند، نشان می دهد.

UNPO و AHRO امیدوارند این آخرین نامه ادعایی مشترک فشاری برای دولت ایران باشد تا از نقض آشکار حقوق زمین اهواز و دسترسی به آب جلوگیری کند. بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه در پی اعتراضات در این زمینه باید به طور کامل توسط ناظران مستقل بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -