قتل عام شهروندان بلوچ را بشدت محکوم میکنیم

قتل عام شهروندان بلوچ را بشدت محکوم میکنیم
در طول دو هفته گذشته، یعنی از ۱۲ خرداد تا ۲۵خرداد ۳۵شهروند بلوچ در شهرهای مختلف ایران به اتهامات واهی کشته و یا اعدام شده اند. طبق گزارشات سازمانهای حقوق بشری این قتل ها در شهرهایی چون زاهدان، گرگان، بندرعباس، شیراز و چند شهر دیگر به وقوع پیوسته است. براساس گزارشات این سازمانها در مجموع یک چهارم کسانی که احکام اعدام از بیدادگاههای ایران در مورد آنها صادر میشود به ملیت بلوچ تعلق دارند.
خشونت غیرمتعارف رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچ در ایالت بلوچستان و دیگر نقاط ایران بر کسی پوشیده نیست. تعرض علیه منابع درآمد مردم بلوچ و از آن جمله تعرض و خشونت بی حصر علیه سوخت بران بلوچ چندی پیش به سرتیتر تمام اخبار در داخل ایران تبدیل شده و خشونت علیه خلق بلوچ در برخورد وحشیانهء رژیم علیه سوخت بران در مراکز خبری بین المللی نیز منعکس شد.
صدور احکام اعدام، جدا از ضدبشری بودن این مجازات، و بدون گذراندن مراحل قانونی، بدون حضور وکیل متهمین و یا هیات منصفه و در ضدیت با قوانین بین المللی خود نشان از جنایت آگاهانه و قتل عام شهروندان بلوچ بصورت فله ایی در ایران است.
با کمال تاسف اینبار اما خشونت علیه خلق بلوچ و قتل ۳۵شهروند بلوچ در مدتی بسیار کوتاه با بی دقتی و بی توجهی کامل مراکز خبری در ایران و حتی مراکز خبری فارسی زبان در خارج از آن روبرو شد و با سکوت معنی داری خبر این قتل عام مسکوت ماند. این سکوت نشانهء آشکار گستردگی نژادپرستی و تبعیض در افکار عمومی و رسوخ این نوع نژادپرستی در  مراکز خبری فارسی زبان است. این نوعی هم آوایی مراکز خبری فارسی زبان با مراکز خبری رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور نیز خود تصویر زشت دیگری استکه میتوانم در آن عمق فاجعه را بعینه دید.
خلق بلوچ یکی از خلق های محروم و بلوچستان یکی از ایالتهای مورد ظلم واقع شده ایران است. مبارزه برای عدالت و برابری در میان خلق های ساکن در آن و اعمال عدالت موازی برای ایالات مختلف ایران در زمینه توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن چیزیست که میتواند ایران را به مثابه یک کشور مدرن متعلق به عصر حاضر تثبیت کند. اما و با کمال تاسف گسترش تبعیض و فقر، سلطه استعمار داخلی علیه ملیت های غیرفارس و بویژه خشونت غیرمتعارف علیه مردم بلوچ نه تنها در ضدیت با انسانیت و عدالت عمل میکند حتی ایران را، همچنانکه می بینیم، به یکی از بی اعتبارترین و عقب مانده ترین کشور های جهان تبدیل میکند. استمرار این وضعیت به نفع هیچ کسی نیست.
کنگره ملیت های ایران فدرال، تمام قد در کنار مردم بلوچ می ایستد و در مبارزه علیه خشونت بی حصر علیه این خلق مبارزه میکند. کنگره در راستای همبستگی همه گیر در ایران و برای پایان دادن به این نابرابری، خشونت، فقر و ناداری در ایران از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکند و همبستگی عمیق خود را با خلق بلوچ اعلام میکند.
کنگره ملیت های ایران فدرال
۱۶ / ۶ / ۲۰۲۲

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -