اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص بهم پیوستن حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردستان

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص بهم پیوستن حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردستان
حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردستان در مرحله نهایی یکی شدن قرار دارند  از این رو بسیار خرسندیم و صمیمانه به استقبال ان می رویم
براساس اطلاعات واصله اعضای رهیری هر دو حزب طی یک نشست مشترک که برگزار شد، مراحل پایانی و یکی شدن  حزب دمکرات مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، برای به انجام رساندن این پروسه ضمن قدردانی از هیئت‌های مذاکرەکنندە و نیز اراده محکم هر دو طرف حزب دمکرات اظهار امیدواری گردید که این حزب در اینده ای نزدیک مبارزات خود را بر علیه جهموری اسلامی ایران مستحکم تر نمایید
ما به عنوان یک ائتلاف سیاسی که حزب نامبرده در آن عضویت دارد  این بهم پیوستن را نشانه عزم راسخ این حزب برای دفاع از ارزشهای تاریخی و استحکام خود در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، برای تحقق اهداف جنبش ملی – دموکراتیک در کوردستان ایران و همچنین جنبش آزادیخواهانه در سراسر ایران می دانیم.
بی گمان این رویداد میمون ،همچنین گامی مهم در راستای تحکیم صفوف ما در کنگره ملیت های ایران فدرال خواهد بود چرا که این حزب در پایه ریزی  تشکیل کنگره ملیت های ایران فدرال نقشی بسیار مهم داشته است
ما کنگره ملیت های ایران فدرال بر این باور هستیم که این بهم پیوستن صفوف حزب دموکرات کوردستان ایران در ارتقا مبارزات مردمان ایران به منظور رسیدن به حقوق حقه ملیت ها و ازادیخواهان ایران نقش بسیار بسزایی را می تواند ایفا نمایید
“کنگره ملیت های ایران‌فدرال
چهارشنبه ۱۷ / ۸  /۲۰۲۲ C

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -