بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

فراخوان اعتصاب در تمام شهرها و روستاهای کردستان

فراخوان اعتصاب در تمام شهرها و روستاهای کردستان
مردم مقاوم کردستان
احزاب سیاسی ایران و کردستان
سازمان های جامعه مدنی
ژینا (مهسا) امینی دختر جوان کرد که در روز چهارشنبه در تهران توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود، روز جمعه 25 شهریور بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.  پیش از این نیز شلێر رسولی برای صیانت از خود در برابر تجاوز جنسی توسط یک مزدور رژیم در مریوان از طبقه دوم ساختمانی خود را به پایین پرت کرد و جان باخت.
به همین مناسبت از تمام اقشار مردم کردستان می‌خواهیم در اعتراض به سیاست‌های ضد انسانی و ضد زن رژیم و حفظ کرامت دختران، زنان و جوانان کرد در روز دوشنبه 28 شهریور، یک اعتصاب عمومی و باشکوە برگزار کنند.
بیگمان این اعتصاب برگی زرین دیگر در تاریخ مبارزات کردستان خواهد بود.
ما همچنین از تمامی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر می خواهیم که به این فراخوان پاسخ دهند و با مردم در راستای اعتصاب همکاری کنند، تا پاسخ دندان شکنی به رژیم لجام گسیختە جمهوری اسلامی بدهند.
زنده باد همبستگی و اتحاد مردم حق طلب کردستان
نابود باد جمهوری ضد زن اسلامی ایران
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
25 شهریور 1401 – 16 سپتامبر

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share