بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران

 

پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران

قتل ژینا ( مهسا) امینی در روز چهارشنبه در تهران توسط نیروهای گشت سپاه پاسداران بیان آشکار ماهیت ضد انسانی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی است، که هر روز فاجعه ای نو می آفریند.

چهل و سه سال جنایت و زندان، شکنجه و اعدام صبر عمومی را به سر آورده و صدای اعتراض مردم هر روز در ابعاد جدیدی خود را آشکار می کند.

ما معتقدیم بدون همبستگی عمومی و پیوند مبارزاتی همه مردمان ایران، بخصوص زنان، زحمتکشان، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و ۔۔۔  مردمان گوناگون ایران،  نمی توان روند سرنگونی این نظام تا دندان مسلح را به پیش برد.

بدنبال فراخوان اعتصاب  در تمام شهرها و روستاهای کردستان  روز دوشنبه 28 شھریور توسط مرکزهمکاری احزاب کردستان ایران، ما سه ائتلاف سیاسی نیز در حمایت از خانواده ژینا امینی و در همبستگی با مردم کردستان، پشتیبانی خود را در مبارزه با بی عدالتی و ظلم به مردمان ایران اعلام می داریم وخواهان رسیدگی به همه جرم‌هایی هستیم که تا امروز علیه آنان  توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۷ شهریور ۱۴۰۱ – 18 September 2022

 

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share