کنگرە ملیتهای ایران فدرال

تعطیل کردن مراکز آموزشی در کردستان، ترفند رژیم برای تضعیف جنبش اعتراضی مردم

تعطیل کردن مراکز آموزشی در کردستان، ترفند رژیم برای تضعیف جنبش اعتراضی مردم

بر اساس خبرها، روز یکشنبه 17 مهر، استانداری کردستان  اعلام کرده است که کلیه مدارس شهر و روستا و دانشگاههای کردستان  تعطیل است.  استاندار دلیل این تصمیم را «تولد پیامبر اسلام» و «آغاز هفته وحدت» اعلام کرد

بستن مراکز آموزشی ، دانشگاهها و مدارس ترفندی است برای جلوگیری از تجمع جوانان، فرستادن آنها به خانه و خالی کردن خیابان از تظاهرکنندگان

اکنون سه هفته است که  خیابانهای شهرهای ایران در تسخیر مردم و بویژه جوانان است.  دانشجویان و محصلان مدارس، دختر و پسر در کنار هم در اعتراض به حکومت اسلامی و برای آزادی و برابری بزرگترین جنبش اعتراضی از انقلاب 1357 تا کنونی را برپا کرده اند.  جوانان بدون ترس و واهمه در مقابل ماشین سرکوب و نیروهای  انتظامی و بسیجی تا دندان مسلح میایستند و فریاد میزنند، «مرگ بر دیکتاتور»، «ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم» و  «زن زندگی آزادی»

علیرغم شدت سرکوب در این سه هفته و کشته شدن نزدیک به 200 نفر از تظاهرکنندگان و دستگیریهای وسیع، اما شنبه 22 مهر بزرگترین اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران صورت گرفت.  در بسیاری از شهرها بازار و مغازهها تعطیل شدند و جمعیت بسیاری در خیابانها بر علیه حکومت شعار دادند.  اعتراضات مردم در کردستان وسیعتر بود و تقریبا تمام شهرهای کردستان یه اعتصاب و اعتراض پیوستند.

حکومت  که به وضوح میبیند که ماشین سرکوبش دیگر کارآئی سابق را ندارد و هر چه بیشتر میکشد و دستگیر میکند بر جمعیت مردم معترض افزوده میشود، به دنبال راهکارهای دیگری است تا خود را از این مخمصه برهاند. تعطیل کردن مراکز آموزشی ترفندی است جدید که بخشی از کانونهای تجمع جوانان را حداقل برای مدتی محدود میکند. حکومت به خیال خود با تعطیل کردن مدارس و دانشگاه‌ها، مراکز اعتراض را تعطیل می‌کند، در حالیکه جوانان برای تجمع و اعتراض نیازی به صحن و حیاط مدرسه و دانشگاه ندارند و با تجمع در مقابل مدرسه، در محله خود و یا هر نقطه دیگر از شهر قادرند دست به اعتراض بزنند. این ترفند نیز ناکارآمدی خود را نشان خواهد داد. البته باید گفت که رژیم برای حفظ نظام خود هیچ ابائی از تعطیل کردن مراکز آموزشی و عقب افتادن تحصیلات  جوانانندارد.

حکومت تمام تلاش خود را بر محدود کردن تجمعات، جلوگیری از تظاهرات خیابانی و سرکوب انها به کار میگیرد. برای خنثی کردن این تلاشها، تنوع حرکتهای اعتراضی با شروع اعتصابات کارگران، فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان، کارکنان صنایع ، إدارات و اصناف عملا حکومت را فلج خواهد کرد. هم از این رو لازم است به هر شکل ممکن در تمامی عرصه ها، از کوچه و بازار تا ادارات، از مدارس تا دانشگاه‌ها، از کارخانه‌ها  تا همه اصناف و به وسعت تمامی ایران و با مشارکت همه مردمان، این همبستگی مبارزاتی سراسری و مردمی ادامه یابد.

اتحاد و همپیوندی مردم ایران در مبارزه با حکومت اسلامی ضامن پیروزی بر این جرثومه تاریخ و رسیدن به آزادی و برابری است. پیروزی از آن مردماست.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

 ۱۷ مهر ۱۴۰۱ 9 اکتبر 2022

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share