کنگرە ملیتهای ایران فدرال

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان از فراخوان اعتراضات روز ۲۰ مهر در سرتاسر ایران

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان از فراخوان اعتراضات روز ۲۰ مهر در سرتاسر ایران
در فراخوانی که از سوی “جوانان محلات تهران” و چندین گروه دیگر از معترضان از تمامی مردم ایران درخواست شده است که در حمایت از مردم سنندج، کارگران عسلویه و مردم زاهدان روز چهارشنبه ۲۰مهرماه از ساعت ۱۲ بعدازظهر تا سپده دم در اعتراضات شرکت داشته باشند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن پشتیبانی از این فراخوان ها، از تمامی اقشار و آحاد مردم کردستان و ایران درخواست دارد بعدازظهر روز ۲۰ مهر ماه در تمامی میادین و خیابانهای اصلی شهرها حضور بهم رسانند و بار دیگر علیه ظلم و استبداد رژیم اسلامی شعار سر دهند.
زنده باد اتحاد همگانی مردم مبارز ایران
زن زندگی آزادی
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
۱۹ مهرماه۱۴۰۱

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share