کنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: با تمام قوا از حق به مثابه حق مسلم دفاع از خود دفاع خواهیم کرد

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: با تمام قوا از حق به مثابه حق مسلم دفاع از خود دفاع خواهیم کرد

 

مردم مبارز و آزادیخواە

احزاب و سازمانهای سیاسی کُردستان و ایران

در روزهای اخیرا و بعد از شکل گرفتن جنبش زن، زندگی، آزادی که از کُردستانِ پیشرو مبارزه و مقاومت آغاز گشت و سراسر شهرها و مناطق ایران را در هم نوردید و ارادە به برچیدن دیکتاتوری جمهوری اسلامی را نشان داد، دستگاههای رژیم از تریبونهای خود تهدید به جنگی نابرابر و روانی علیه احزاب کردستان ایران نمودند.
علیرغم سرکوب و کشتار روزانه مردم معترض در خیابانها، جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد قرارگاههای احزاب کُرد را مورد هجوم قرار داد و اکنون نیز با تمرکز نیروی نظامی در مرزهای کردستان عراق، تهدید به تجاوز به خاک اقلیم کردستان و لشکرکشی علیه احزاب کُرد را میخواهد عملی نماید.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن محکوم کردن هر نوع تجاوز جمهوری اسلامی علیه اقلیم، اعلام میدارد که این توطئه رژیم به معنای تجاوز به حاکمیت و سروری عراق و اقلیم کردستان است. لذا باید بر اساس اصول بین المللی محکوم و افشا شود.

ما علاوه بر اینکه تاکید داریم که با همه توان از خود دفاع خواهیم کرد و به مثابه حق مسلم دفاع از خود با نیروهای دشمن رو در رو خواهیم شد. در همان حال از مراکز بین المللی، حکومت عراق، حکومت اقلیم کردستان، سفرا و کنسولگری کشورهای اروپایی و آمریکا در اقلیم کردستان درخواست داریم در برابر دست درازیهای جمهوری اسلامی سکوت ننموده و موضع جدی داشته باشند. جمهوری اسلامی در پی جنگ است برای توجیە سرکوبهای داخل تا بلکه بتواند عمر رژیمش را طولانی تر نماید.

از همه روشنفکران، شخصیت ها و تمامی اقشار و توده‌های اقلیم کردستان عراق و کرُدهای مقیم در سراسر جهان تقاضا داریم در برابر ستمکاریهای جمهوری اسلامی سکوت ننمایند و به هر طریق ممکن اعتراض خود را نشان بدهند.

جمهوری اسلامی به پایان عمر خود نزدیک شده است، تهدیدات و برافروختن جنگی دیگر در منطقه نمیتواند سد پیشرفت موج اعتراضات تودەهای بپاخاسته ایران و کردستان، شود.

زنده باد اتحاد و همدلی مردم کردستان و سراسر ایران

نابود باد جمهوری اسلامی ایران
زن، زندگی، آزادی

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
۲۰ مهرماە ۱۴۰۱
۱۲ اکتبر ۲۰۲۲

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share