کنگرە ملیتهای ایران فدرال

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با انتشار بیانیەای حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم کرد.
خبرگزاریهای ایران روز چهارشنبه از حمله مسلحانه به داخل حرم شاهچراغ در شهر شیراز و کشته شدن ١٣ نفر و زخمی شدن حداقل ٢٣ نفر خبر دادند. متعاقب آن گروه حکومت اسلامی، داعش، در بیانیەای مسئولت این حمله تروریستی را به عهده گرفت.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این حمله تروریستی را محکوم کرده و به خانواده و بازماندگان قربانیان این حادثه تسلیت گفته و آرزوی بهبودی برای افراد زخمی این حمله تروریستی دارد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
۵ آبانماه ١۴٠١

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share