بیانیە هاخبرها

هموطنان ازاده

هموطنان آزاده

هموطنان ازاده

عصر روز ۴ آبان ١۴٠١ در پی اعتراضات مدنی در محله شیلانان در مهاباد،  یک جوان انقلابی به اسم «اسماعیل مولودی» در پی شلیک مستقیم عوامل سرکوبگر به مردم مهاباد جان باخت!

امروز پس از تشیع جنازه اسماعیل  جوانان انقلابی مهاباد به خیابان آمدند و بخشی از اداره‌های  رژیم را تسخیر کردند! اما در شرایط کنونی جوانانی که در ساختمان ادارات هستند، توسط سرکوبگران محاصره شده‌اند!

از مردم همه شهرهای ایران علی الخصوص  شهرهای اطراف از جمله میاندوآب، نقده، بوکان، سردشت و .. میخواهیم با حضور خود در خیابانها ضمن اعلام همبستگی با مردم مهاباد از اعزام بیشتر نیروهای سرکوبگر به مهاباد جلوگیری کنند و خواهان رفع محاصره جوانان انقلابی در مهاباد شوند.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲

Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share