بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

به مناسبت چهلمین روز مرگ حدیث نجفی

به مناسبت چهلمین روز مرگ حدیث نجفی
چهلمین روز شهادت حدیث نجفی را به روز اعتراض وسیع علیه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کنیم
بدنبال مرگ هولناک مهسا امینی به دست وحشیان گشت ارشاد کاسه صبر مردم چنان لبریز شد که در زمان کوتاهی شهرهای کشور به مرکز اعتراضات بسیار وسیع علیه ظلم و بیدادگری رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شدند. از همان آغاز، شدت عمل و وحشیت جمهوری اسلامی در سرکوب اعترضات کف خیابان هر روز قربانیان تازه ایی را به لیست جانباختگان راه رهایی و دمکراسی در ایران اضافه میکرد.
حدیث نجفی، دختر ۲۳ ساله ایی از کرج که برای ادای دئین خود به مردم به این اعترضات پیوسته بود، در هشتمین روز اعتراضات مردم علیه استبداد دینی، یعنی در روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و حدود ساعت ۲۰هدف ۶گلولهء سرکوبگران وحشی جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت. اما رفتار ارگانهای امنیتی رژیم بعد از مرگ حدیث نجفی بسیار نفرت انگیز بود. مادر حدیث خود میگوید: “پیکر حدیث را تحویل ندادند تا تعهد گرفتند که موضوع رسانه‌ای نشود و بگویند به مرگ طبیعی بود. حتی سر خاک هم نیروهای امنیتی اجازه ندادند با صدای بلند داد بزنیم و گریه کنیم تا حداقل سبک شویم”.
اینک چهلمین روز شهادت حدیث نجفی فرا رسیده است. ما نیز به حکم وظیفه میهنی خود، ضمن ابراز تسلیت به خانواده حدیث نجفی، با تمام توانمان چهلمین روز شهادت حدیث نجفی را به روز اعتراض گسترده علیه رژیم جهل و جنایت حاکم تبدیل میکنیم و از تمام مردم برای پیوستن به این اعتراضات خیابانی دعوت به عمل می آوریم.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
شورای دمکراسی خواهان ایران
کنگره ملیتهای ایران فدرال
۱۰ ابان ۱۴۰۱ -۱/ ۱۱ /۲۰۲۲c
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share