بیانیه در مورد حمله موشکی به مراکز حزب دموکرات کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان

‎بیانیه در مورد حمله موشکی به مراکز حزب دموکرات کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان

‎مردم مبارز ایران

‎ساعت ٨:۴۵ دقیقە صبح امروز دوشنبە، ٢٣ آبان ١۴٠١ سپاە تروریست پاسداران جمهوری اسلامی ایران مجددن با زیر پا گذاشتن همە قوانین بین‌المللی  و حقوق بشری مراکز و مقرات حزب دموکرات کردستان ایران را هدف حملات موشکی قرار داد. در این حملە موشکی کە ارتفاعات اقلیم کردستان نیز مورد هدف قرار گرفتەاند، تاکنون دو نفر از پیشمرگان حزب دموکرات  شهید و چند پیشمرگ نیز مجروح شدەاند.

‎سپاە پاسداران همزمان با هدف قرار دادن مراکز حزب دموکرات،  در مجاورت شهر کوی سنجق، مقرات کومله زحمتکشان کردستان در “زڕگویز” از توابع سلیمانیە را نیز هدف گرفتە است که خوشبختانه خسارت جانی در بر نداشته است.

‎ سومین حمله موشکی سپاە پاسداران بە مراکز و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در حالی صورت میگیرد کە بیش از دو ماە است خیزشی سراسری کە تمامیت جمهوری اسلامی را هدف گرفتە، در ایران جریان دارد . جمهوری اسلامی ایران در داخل با سرکوب و کشتار معترضان و در خارج نیز با استفاده از حملات موشکی و پهبادهای موشک افکن علیه احزاب سیاسی کردستان ایران، واپسین تقلا و تلاشهایش را برای ادامە حاکمیت جهنمی‌اش می‌نماید . اما همچنانکە همیشە ثابت کردەایم، آنها هرگز نخواهند توانست بە ارادە حق‌خواهی و آزادی‌خواهی ما مردم فایق آیند. ایرانیان با همە رنگارنگی خود پیگیرانە، متحد تا سرنگونی این رژیم در سنگر مبارزات خواهند ماند.

‎مطمئنن مردم کردستان و دیگر مناطق ایران پاسخ درندگی، کشتار و حملات جمهوری اسلامی را با تداوم اعتراضاتشان در خیابانهای سراسر ایران خواهند داد و اثبات خواهند کرد کە ارادە آنها از سرکوب و ظلم دیکتاتور، قوی‌تر است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ / ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -