بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان

🔹‌ درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان
مردم مبارز ایران
زنان، کارگران، بازاریان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعە ایران!
بیش از دو ماه است که خیزش انقلابی شما بر علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی در جریان است و اکثر نقاط کشور را در نوردیده است. مردم مبارز و نستوه ایران در انقلاب نوین زن، زندگی، آزادی کمر به سرنگونی این رژیم سفاک بسته است و تا پیروزی نهایی گامی پس نخواهد کشید.  در این مسیر متاسفانه شمار زیادی از معترضان از جمله بیش از 50 کودک به دست نیروهای سرکوب جانشان گرفتە شده و هزاران نفر زخمی و مصدوم و یا بازداشت شده اند. در این میان کردستان که همیشه و در همه بُرهه‌ها پیشرو مبارزات ضد رژیم و سنگر مستحکم مردم آزادیخواه سراسر ایران بوده است، سهم سنگینی از این تلفات انسانی را بر دوش میکشد و روزانه شاهد یورش بیرحمانه نیروهای انتظامی و پاسداران تروریست با سلاح های جنگی به مردم معترض کوچه و خیابانهای شهرهای کردستان هستیم. چند روزی است رژیم با تمام قوا در کردستان حمام خون راه انداختە و قتل عام عمومی را پیشە نمودە است.
این خیزش سراسری در ایران جز با همدلی و اتحاد بیشتر همه اقشار مردم به پیروزی نخواهد رسید. لذا ما بعنوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، از سازمانھای سیاسی، فعالان مدنی و ھمە اقشار مردم در سراسر ایران درخواست داریم در راستای تقویت این اتحاد و همدلی و پشتیبانی از مردم مبارز کردستان در روز پنجشنبه سوم آذرماه 1401 اعتصاب عمومی برگزار نمایند.
از همه زنان مبارز، کارگران مراکز صنعتی، کسبه و بازاریان، استاید و معلمان، دانشجویان و دانش آموزان درخواست داریم در این روز به این اعتصاب سراسری بپیوندند. همچنین رسانەھای دمکراتیک و آزادیخواە با انتشار و پوشش این فراخوان پشتیبانی خود را از خیزش انقلابی مردم ایران اعلام دارند تا بار دیگر همه با هم با صدای رسا خواهان برچیدن این نظام کودک کُش شویم.
زن، زندگی، آزادی
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
یکم آذر ماه 1401 (22 نوامبر 2022)
Telegram
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Iran Federal Editor
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share