دوست وفادار خلقها به زندگی وداع گفت

دوست وفادار خلقها به زندگی وداع گفت
دیروز خبردار شدیم که هدایت سلطان زاده یار قدیم کنگره ملیت های  ایران فدرال در اثر بیماری مهلک سرطان دار فانی  را وداع گفته و به ابدیت پیوسته است. نام هدایت سلطان زاده در میانهء سالهای ۱۳۴۷
٫۱۳۴۸و با دستگیری گروه فلسطین توسط ساواک در مطبوعات هویدا شد  و زندگی مبارزاتی او برای آزادی و برابری در سالهای نوجوانی و دانشجویی اش آغاز شد.
هدایت سلطان زاده بعد از انقلاب به همراه رفقایش سازمان راه کارگر را بنیاد نهاد و اما بعدها از صفوف آنان جدا و فعالیت مستقل خود را دنبال کرد. اما وی در سالهای پایان ۲۰۰۴ به مبارزه علیه ستم ملی در ایران روی آورد و توانایی قلمی خود را در این راستا به کار گرفت و نوشته های بسیار وزین و پرباری را به اندیشکده‌ای  آگاهی فکری سیاسی جامعه ارزانی داشت.
هدایت سلطان زاده در سال۲۰۰۵ به کنگره موسس جنبش فدرال دمکرات آذربایجان پیوست و در پیشرفت کار جنبش ملی دمکراتیک ترک در ایران نقش موثری ایفا نمود . وی به عنوان نماینده جنبش فدرال دمکرات آذربایجان در تاسیس کنگره ملیت های  ایران فدرال نقش آفرینی کرد و به حق همواره مورد احترام تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی عضو کنگره بود.
کنگره ملیت های  ایران فدرال فقدان این انسان شریف و متفکر را در وهله اول به خانواده وی و سپس به خلق ترک و آنگاه به جامعه سیاسی چپ دمکرات و  فدرالیست تسلیت میگوید و یاد و خاطره هدایت سلطان زاده را همیشه زنده نگه میدارد.
یادش گرامی
کنگره ملیت های  ایران فدرال
  ۱۶/ ۳/ ۲۰۲۳برابر با ۲۵ اسفند۱۴۰۱

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -