پیام تسلیت اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال به خانواده، دوستان و ھمرزمان زنده یاد هدایت سلطان زاده 

پیام تسلیت اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال به خانواده، دوستان و ھمرزمان
زنده یاد هدایت سلطان زاده
اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال ٫فقدان راد مرد مبارز و خستگی ناپذیر ھدایت سلطان زاده را خدمت خانواده محترم، دوستان عزبز و ھمرزمان ایشان تسلیت عرض می نمایید درگذشت این یار و متفکر وفادار مردم هم برای مبارزات عدالت خواهانه و تبعیض ستیزانه مردمان ایران و از جمله مبارزات برابری طلبانه ملیت های تاریخیساکن ایران بسیار غم انگیز و دردآور است.
هدایت سلطانزاده، یکی از فعالین و نادر شخصیت های بود که نقش موثری در تکوین و فرم یافتن کنگره ملیت های ایران فدرال ایفا نمود و در این راستا علاوه بر شرکت فعال او در سازمان دادن کنگره و کارهایی که در این راستا انجام دادند، به مثابه معلمی مھربان از سوی ما اعضای ھمکار خود در کنگره ی ملیتھای ایران از احترام والا و قابل تقدیر برخورداربود۔
هدایت سلطانزاده برای ما خاطرهء زنده ایستکه در طول مبارزاتمان از آن بهره خواهیم جست و او را در قلب هایمان زنده نگه خواهیم داشت .
با کمال تاثر و تاسف درگذشت این مرد بزرگ و متفکر را به خانواده، دوستان و ھمرزمان ایشان تسلیت میگوییم و خاطره اش را همواره زنده نگاه خواھیم داشت۔
با همدردیھمدلانه،
اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال
۲۴ /۴ / ۲۰۲۳

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

- Advertisement -