//

تبریک کنگره ملیت های ایران فدرال به حزب تضامن دموکراتیک الاهواز  به مناسبت برگزاری  کنگره پنجم

3 mins read

تبریک کنگره ملیت های ایران فدرال به حزب تضامن دموکراتیک الاهواز  به مناسبت برگزاری  کنگره پنجم 


 برگزاری موفقیت آمیز کنگره پنجم حزب تضامن دموکراتیک الاهواز  در طول دو روز در لندن برای ما در کنگره  ملیت های ایران فدرا ل بسیار خوشحال کننده  بود بویژه انتخاب خانم منا سیلاوی به عنوان دبیرکل جدید حزبتضامن دموکراتیک الاهواز   به جهت تطبیق حرکت حزب تان با انقلاب زن زندگی آزادی بسیار ما را خشنود نمود .

حزب تضامن دمکراتیک الاهواز  یکی از احزاب بسیار فعال در کنگره ملیت های ایران  فدرال و نیز همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران است. حزبی  که فعالانه در راستای مطالبات برحق خلق عرب اهواز از یک طرف و برقراری دمکراسی و فدرالیسم در ایران از سوی دیگر تلاش نموده است 

کنگره ملیت های  ایران فدرال ضمن ابراز خوشحالی  از برگزاری موفقیت آمیز کنگره، انتخاب خانم منا سیلاوی را به حزب شما و خلق عرب اهواز تبریک میگوید . آرزوی ما گسترش هر چه بیشتر حزب تضامن دموکراتیک الاهواز در تمامی عرصه ها در دوره آتی فعالیت های حزبی است.

کنگره ملیت های ایران فدرال 

 ۱۱ / ۹ / ۲۰۲۳ برابر با بیستم شهریور یکهزار و چهارصد 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

Latest from Blog

– افکار عمومی! – کشورها و مجامع بین‌المللی! – سازمان‌های مدافع حقوق بشر! همچنان که در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته است، مقامات سیاسی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی طی…