بیانیە ها

از اعتراضات و اعتصابات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت کنیم! هم میهنان گرامی! اعتصابات کارگران زحمتکش مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به خصوصی سازی، پ

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share