شهریور ۱۳۹۹

جان میلیون‌ها دانش آموز و معلم در خطر است!

بنا به تصمیم دولت، مدارس از ۱۵ شهریور بازگشایی شده و بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز و ۱٫۵ میلیون آموزگار باید راهی مدارس شوند. مدارس ایران در حالی بازگشایی می‌شوند که بنابر آخرین گزارش رسمی وزارت بهداشت، ۲۸ استان کشور در وضعیت…

نگاهی نوین به مسئله‌ی حاکمیت ملی ۳. فدرالیسم؛ خوب، بد، زشت ناصر بلیدہ‌ای

نگاهی نوین به مسئله‌ی حاکمیت ملی ۳. فدرالیسم؛ خوب، بد، زشت ناصر بلیدہ‌ای ۳:۱ مقدمه فدرالیسم از نظر لغوی شکل تغییر یافته‌ای از واژه‌ی لاتینLe foedu است که به معنای اتحاد، منشور و قراداد می‌باشد. ارائه‌ی تعریفی مشخص از فدرالیسم مانند ھر…