کنگرە ملیتهای ایران فدرال

جبهه متحد بلوچستان ایران قتل عام مردم بلوچ در بمپشت سراوان  در تاریخ 4 اسفند 1399 را  قویٲ محکوم میکند٠

جبهه متحد بلوچستان ایران قتل عام مردم بلوچ در بمپشت سراوان  در تاریخ 4 اسفند 1399 را  قویٲ محکوم میکند٠

  جبهه متحد بلوچستان ايران جبهه متحد بلوچستان ايران قتل عام مردم بلوچ در بمپشت سراوان  در تاريخ 4 اسفند 1399 را  قويٲ محکوم ميکند٠ همیهنان گرامی

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share