فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران‌ِ فدرال در خصوصِ حوادثِ اخیرِ ترکمن صحرا 

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت های ایران‌ِ فدرال در خصوصِ حوادثِ اخیرِ ترکمن صحرا تورکمنِ صحرا، پس ازسرکوبِ سنگینِ سال های اولِ استقرارنظام جنایتکارِ ولایت فقیه، شدیداً ازتبعیض، تحقیر وجنایات گستردۀ این رژیم ایدئولوژیک تامیت گرا وارتجاعی رنج می برد. مردم تورکمن، ازهمان آغازِاستقرارِنظام…

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد)و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد)و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ هیئت کنگره شامل خانم جمیله حسنخالی و اقایان ناصر بلیده ای و سعید عزیزی حاج کریم بگجانی هیئت حزب چپ…

اطلاعیه حزب مردم بلوچستان در خصوص روز زن

٨ مارس روز جهانی زن گرامی باد هر سال مراسم مربوط به “روز جهانی زن” در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. هشتم مارس روزی است که به صورت نمادین جهت تأکید بر حقوق زنان و انتقاد از تضییع حقوق آن‌ها در برخی کشورها…

اطلاعیه جبهه متحد بلوچستان جمهوریخواهان فدرال

جبهه متحد بلوچستان  هشتم مارس روزى است که به سادگى بدست نیامده است، تاریخ زنان پر از زنان پیشگامى هست که زندگى خودرا فداى آزادى سیاسى، حق رٲى، حقوق مدنى و اجتماعى برابر کردند٠ مادران و خواهرانى که  از حقوق ابتدایى حتى…

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دمکراسی خواهان ایران همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبه مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن هشتم مارس ( ۱۷ اسفند) بر آمد شرایطی است که زنان با تأکید بر فردیت خود و حقوق جنسی  به نقد جنسیتی پرداختند که در مناسباتی مردسالار شکل گرفته  و بعنوان “جنس دوم” شناخته می شود.…

بار دیگر طناب دار بر گردن چهار فعال سیاسی عرب اهوازى

بار دیگر طناب دار برگردن چهار فعال سیاسی عرب اهوازى روز یکشنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ چهار فعال سیاسی و مدنی عرب اهوازی با نام های علی خسرجى، حسین سیلاوى، ناصر خفاجیان و جاسم حیدرى، توسط نیروهای امنیتی به اتهامات واهی همیشگی محاربه…