کنگرە ملیتهای ایران فدرال

ما  تهدیدهای فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران علیه  مبارزین کرد در خاک عراق را محکوم میکنیم

ما  تهدیدهای فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران علیه  مبارزین کرد در خاک عراق را محکوم میکنیم

  ما  تهدیدهای فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران علیه  مبارزین کرد در خاک عراق را محکوم میکنیم هموطنان گرامی!! در حالی که جامعه ایران در تب بحران

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share