کنگرە ملیتهای ایران فدرال

نامه سرگشاده سه ائتلاف اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران به آقای جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

نامه سرگشاده سه ائتلاف اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران  به آقای جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

  نامه سرگشاده سه ائتلاف اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران به آقای جوزپ بورل، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا   جناب آقای جوزپ بورل، نماينده عالی سیا

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share