خرداد ۱۴۰۱

فاجعه فروریختن ساختمان در آبادان محصول فساد نهادینه شده در حکومت اسلامی است.

فاجعه فروریختن ساختمان در آبادان محصول فساد نهادینه شده در حکومت اسلامی است.   از روز دوشنبه دوم خرداد ماه که یکی از برج‌های در دستساخت دوقلوی “متروپل” واقع در خیابان امیری آبادان(عبادان)، فروریخت، موجی از اعتراضات خشمگین مردم ازشهر آبادان (عبادان)…

با مردم، علیه سیاستهای خانمان سوز حکومت اسلامی به پا خیزیم

با مردم، علیه سیاستهای خانمان سوز حکومت اسلامی به پا خیزیم این روزها در ایران در واکنش به تنگنای معیشتی، عدم پاسخگویی حاکمیت به مطالبات برحق فرهنگیان، کارگران و سایر اقشار کم درآمد، بحران عمیق زیست محیطی و بویژه کمبود آب، کف…

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد پس از ارسال به UNPO نامه مشترکی به ایران درباره بحران آب خوزستان/الاهواز ارسال کردند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد پس از ارسال به UNPO نامه  مشترکی به ایران درباره بحران آب خوزستان/الاهواز ارسال کردند. ۷ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و ۲ گروه کاری برای بازداشت های خودسرانه در سازمان ملل متحد نامه ای مشترک به…

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد پس از ارسال به UNPO نامه مشترکی به ایران درباره بحران آب خوزستان/الاهواز ارسال کردند

May 12, 2022 UN Special Rapporteurs Send Joint Allegation Letter To Iran On Khuzestan/al-Ahwaz Water Crisis Following UNPO Submission 7 UN Special Rapporteurs and 2 Working Groups for Arbitrary Detention at the UN have written a Joint Allegation Letter to the Islamic…

گزارش دوم از درگیری های اتنیکی ترکمن صحرا دراواخر آپریل ۲۰۲۲

گزارش دوم از درگیری های اتنیکی ترکمن صحرا دراواخر آپریل ۲۰۲۲ توضیح: گزارش اول از درگیریهای اتنیکی ترکمن صحرا دراواخر آپریل ۲۰۲۲ توسط کانون ترکمنصحرا وسازمان مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا بتاریخ ۹/۰۲/۱۴۰۱ نشرشد http://ilguji.blogspot.com/2022/04/2.html درگیری های قومی درترکمن صحرا درسکوت خبری رسانه های داخلی وخارجی…

اولین گزارش ازدرگیری های اتنیکی ترکمن صحرا دراواخر آپریل ۲۰۲۲

اولین گزارش ازدرگیری های اتنیکی ترکمن صحرا دراواخر آپریل ۲۰۲۲ گزارشی ازچگونگی پیش آمدن درگیری مابین اهالی ترکمن و زابلی دوروستا در ترکمن صحرا طبق اطلاعاتی کهامروز ۲۹آوریل ۲۰۲۲ ازترکمن صحرا دریافت شد، ماجرای تاسفبار درگیری اهالی دو روستا که در دیروز…

قطعنامه کنگره ملیت های ایران فدرال در باره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی

قطعنامه کنگره ملیت های ایران فدرال درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران برای پاسداشت همبستگی خلق‌های ساکن در ایران و برای حفظ اتحاد میان جنبش های سیاسی متعلق به آن خلق ها در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تحقق آرمان آنها…