مرداد ۱۴۰۱

لایحه دولت بلژیک برای تبادل زندانیان بلژیک با حکومت اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم

لایحه دولت بلژیک برای تبادل زندانیان بلژیک با حکومت اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک، لایحه استرداد مجرمان میان ایران و بلژیک را تصویب کرد. اکنون این لایحه پنجشنبه آینده برای رای‌گیری در صحن علنی پارلمان ارائه خواهد شد. دولت بلژیک، در ۸ تیر ماه برابر با ۲۹ ژوئن این لایحه‌ای را برای تصویب به پارلمان…

/

در آستانه ی ۱۸ تیر؛ پیش به سوی انقلابی دمکراتیک که در آن حاکمیت مردم تضمین شود

  در آستانه ی ۱۸ تیر؛ پیش به سوی انقلابی دمکراتیک که در آن حاکمیت مردم تضمین شود   بیست و سه سال از جنبش دانشجویی ۱۸ تیرماه ۷۸ سپری شد؛ دانشجویان و آحاد شهروندان با مشارکت در این جنبش، دست به…

/

اساسنامه و منشور کنگره ملیت های ایران فدرال

مقدمه: انقلاب مشروطیت سال ۱۲۸۵ شمسی (۱۹۰۶ میلادى) براى استقرار آزادى هاى دموکراتیک٬ عدالت و ساختار سیاسى غیر متمرکز در قالب ” انجمن هاى ایالتى و ولایتى ” بمنظور اعمال اراده دموکراتیک مردمان ایران با هویت هاى تاریخى گوناگون انجام گرفت. با…