آبان ۱۴۰۱

اطلاعیەی مرکز ھمکاری در رد برخی شایعە سازیھای نامسئولانە

اطلاعیەی مرکز ھمکاری در رد برخی شایعە سازیھای نامسئولانە مردم مبارز، کنشگران سیاسی و دوستان! در یک ھفتە اخیر شاھد بودیم کە در فضای مجازی و شبکەھای اجتماعی، بطور نامسئولانە و بە عمد شایعاتی دایر بر نشست‌های رھبران مرکز ھمکاری احزاب کردستان…

کدام روزِکوروش کبیر؟ نوشته شد درشنبه۶ آبان۱۳۹۶، بیست وهشتم، اکتبر۲۰۱۷: – /- بازنگری درچهارشنبه۱۲تیر۱۳۹۸، سوم ژوئیۀ ۲۰۱۹: – آخرین نگاه درجمعه پنجم آبان۱۴۰۱ //۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ تاریخ ها رانسبت به سالِ (۲۰۲۲) سنجیده ام بقلم: ضیاء صدرالاشرافی —————————- درتاریخ، به چند جهانگشا، لقبِ…

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان

اطلاعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان در رابطه با وضعیت حساس مهاباد و شهرهای کردستان هم میهنان مبارز احزاب و سازمانهای سیاسی ایران و کردستان سازمانهای بین المللی حقوق بشر تظاهرات و اعتراضات توده های مردم در ایران و کردستان در مدت چهل…

//

هموطنان ازاده

هموطنان آزاده هموطنان ازاده عصر روز ۴ آبان ١۴٠١ در پی اعتراضات مدنی در محله شیلانان در مهاباد،  یک جوان انقلابی به اسم «اسماعیل مولودی» در پی شلیک مستقیم عوامل سرکوبگر به مردم مهاباد جان باخت! امروز پس از تشیع جنازه اسماعیل …

/

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم میکنیم مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با انتشار بیانیەای حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز را محکوم کرد. خبرگزاریهای ایران روز چهارشنبه از حمله مسلحانه به داخل…

هموطنان سراسر ایران

هموطنان سراسر ایران معلمان، دانش آموزان، کارگران و بازاریان ایران و کردستان هم میهنان خارج از کشور امروز ۴ آبان ماه، چهل روز از شهید شدن ژینا (مهسا) امینی و چهل روز از شروع اعتراضات جنبش نوین ژینا میگذرد. امروز در شهر…

//

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال .همبستگی و برابری برای ازادی در ایران .شورای دموکراسی خواهان درمورد چهلم نیکا شاکرمی

ھموطنان آزاده ۴١ روز از آغاز انقلاب شما با شعار فراگیر”زن”، “زندگی”، “آزادی” که مورد حمایت زنان سرتاسر ایران و جھان قرار گرفت،میگذرد۔ در این۴١ روز، ساختار اهریمنیجمهوری اسلامی را در سراشیبی سقوط تندی قرار داده اید و تا صبح آزادی راهینمانده است. اما نیروھای سرکوبگر و اجیر این رژیم خونخوار، جان عزیزان را از میان ما مردمان ایران هم گرفته…

//

شرکت در راهپیمایی و نشست حضوری کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال، کمیتەی سوئد 

کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال، کمیتەی سوئد شرکت در راهپیمایی و نشست حضوری روز شنبە ١۵ اکتبر ٢٠٢٢میلادی برابر با ٢٣ مهر ١۴٠١ خورشیدی، عدەی از اعضای کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال، کمیتەی سوئد در راهپیمایی مسیر پارک هملەگوردن تا میدان سرگلستوری استکهلم، برای اولین بار…

پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در آستانە چهلم مرگ ژینا امینی

پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در آستانە چهلم مرگ ژینا امینی مردم مبارز ایران و کوردستان! جوانان، دختران و پسران نستوه به زودی چهل روز از قتل ژینا میگذرد. مرگ ظالمانه او جنبش عظیم ژینا – مهسا را بوجود آورد که…

//

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از فراخوان گردهمایی شنبە ٢٢ اکتبر در برلن و درخواست اعتصاب و اعتراض عمومی سراسری

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از فراخوان گردهمایی شنبە ٢٢ اکتبر در برلن و درخواست اعتصاب و اعتراض عمومی سراسری  مردم مبارز ایران!  ایرانیان خارج کشور! در آغاز دومین ماە خیزش مردمی برعلیە حاکمیت و کل نظام جمهوری اسلامی، رژیم با…