آذر ۱۴۰۱

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: به داد مردم کردستان برسید

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: به داد مردم کردستان برسید دبیرکل سازمان ملل متحد دولتها ، مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشر نزدیک به ۷۰ روز است که اعتراضات توده ای سراسر ایران را در برگرفته است. جرقه این انقلاب، اعتراضاتی…

//

درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان

🔹‌ درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان مردم مبارز ایران زنان، کارگران، بازاریان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعە ایران! بیش از دو ماه است که خیزش انقلابی شما بر علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی در جریان است…

//

جمھوری اسلامی مقرات احزاب کردستان ایران را موشکباران کرد

مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران: جمھوری اسلامی مقرات احزاب کردستان ایران را موشکباران کرد مردم مبارز ایران و کردستان جامعە جھانی وقدرت های بزرگ نھادھای بین المللی حقوق بشر بامداد ٣٠ آبانماە سپاە پاسداران جمھوری اسلامی بار دیگر بە وسیلە موشک و…

بازیابی وحدت در صفوف دو کومه‌له، پاسخ درخوری به وضعیت کنونی در ضرورت گسترش مبارزات ما

بازیابی وحدت در صفوف دو کومه‌له، پاسخ درخوری به وضعیت کنونی در ضرورت گسترش مبارزات ما   امروزطی یک سمینار مشترک، رهبران “حزب کومه‌له کردستان ایران” و “کومه‌له زحمتکشان کردستان”، وحدت مجدد صفوف خود را اعلام نمودند. در این نشست که در…

مردم مبارز ایران

مردم مبارز ایران سازمان‌های حقوق بشر و مجامع بین‌المللی در چند روز اخیر و در طی اعتراضات مردمی در همه نقاط ایران، جمهوری اسلامی به طرز چشمگیری همه شهرهای کوردستان را ملیتاریزه کرده و از سرکوب خونین معترضان هیچ ابایی ندارد. در…

فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان

فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان زنان مبارز ایران و کردستان ایرانیان آزادیخواە خارج کشور! خیزش انقلابی کنونی کە وارد سومین ماە خود شدە است، پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی…

//

‌ واپسین تلاش مذبوحانه قبل از سرنگونیتان را دیدیم

‌ واپسین تلاش مذبوحانه قبل از سرنگونیتان را دیدیم به نام زن، زندگی، آزادی! در حالی که مردم آزادیخواه کردستان و ایران خود را آماده کرده تا با تاب و توان بیشتر و با اراده ای پولادین پای در سومین ماه انقلابشان…

بیانیه در مورد حمله موشکی به مراکز حزب دموکرات کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان

‎بیانیه در مورد حمله موشکی به مراکز حزب دموکرات کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان ‎مردم مبارز ایران ‎ساعت ٨:۴۵ دقیقە صبح امروز دوشنبە، ٢٣ آبان ١۴٠١ سپاە تروریست پاسداران جمهوری اسلامی ایران مجددن با زیر پا گذاشتن همە قوانین بین‌المللی  و…

/

اطلاعیه مرکز همکاری احزاب کوردستان در رابطه با حملات پهپادی رژیم به مراکز و کمپ های احزاب کوردستان 

اطلاعیه مرکز همکاری احزاب کوردستان در رابطه با حملات پهپادی رژیم به مراکز و کمپ های احزاب کوردستان مردم مبارز ایران و کوردستان مراکز بین المللی و سازمانهای حقوق بشری صبح امروز ٢٣ آبانماه ١۴٠١ مراکز و مقرات حزب دمکرات کوردستان ایران…

/

🔹فراخوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان

🔹فراخوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران برای آکسیون سراسری روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان زنان مبارز ایران و کوردستان ایرانیان آزادیخواە خارج کشور! خیزش انقلابی کنونی کە وارد سومین ماە خود شدە است، پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی…

۱ ۲