بهمن ۱۴۰۱

اطلاعیەی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بمناسبت روز جهانی زبان مادری مردم آزادیخواە ایران، هم میهنان گرامی! فعالان عرصەی حقوق بشر و مدافعان زبان مادری! در بحبوحە انقلاب مترقی و تکثرگرای زن، زندگی، آزادی، روز جهانی زبان مادری را ارج می نهیم.…

//

اطلاعیه پیوستن حزب سبزهای ایران به ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

در روزهائی که حاکمان جمهوری اسلامی در چهل و چهارمین سالگرد مصادره انقلاب مردمان ایران برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی مصمم تر از هر زمان تلاش می کنند با کشتار و اعدام، زندان و شکنجه کودکان زنان و مردان مبارز…

اطلاعیه پیوستن حزب سبزهای ایران به ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۴ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۰۲۳/۰۲/۱۳ –, اعلامیە های مشترک ما معتقدیم در شرایط حساس سیاسی کنونی یک ائتلاف واقعی از جمهوری خواهان، مثمر ثمر برای پایان دادن به حیات رژیم از دل همکاری و اتحاد عمل خواهد بود. اطلاعیه پیوستن حزب سبزهای ایران به…

مرکز همکاری احزاب کردستان: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد

مرکز همکاری احزاب کردستان: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد طی چند روز اخیر و متعاقب حملەی پهپادی بە چند مرکز نظامی رژیم در اصفهان، رسانەهای وابستە بە ارگان‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، در یک…

//