فروردین ۱۴۰۲

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت ٧۶مین سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد و همراهانش

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت ٧۶مین سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد و همراهانش خانوادەهای سرفراز شهیدان! مردم حق¬طلب و آزادی‌خواه کوردستان! ٧۶ سال قبل، مصادف با ١٠ فروردین ١٣٢۶ هجری شمسی، رژیم دیکتاتور محمدرضا شاه پهلوی در میدان “چوارچرای”…

//

پیام تسلیت کنگرهٔ ملیت های  ایران فدرال

پیام تسلیت کنگرهٔ ملیت های  ایران فدرال امروز مطلع شدیم که سید یوسف فاضلی پدر گرامی هماهنگ کننده محترم کنگره آقای حافظ فاضلی امروز شنبه مورخه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ در اثری بیماری در اهواز زندگی را وداع گفته و به ابدیت پیوسته‌اند.…

حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب محکوم است.

حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب محکوم است. رژیم جمهوری اسلامی میراثدار و تداومگر ساختاری است، که حقوق بالغ بر ۵٠٪ از شهروندان خود را تهدید علیه امنیتی ملی تلقی می‌کند و تحت همین عنوان سرکوب و کشتار این شهروندان را توجیه میکند…

//

دوست وفادار خلقها به زندگی وداع گفت

دوست وفادار خلقها به زندگی وداع گفت دیروز خبردار شدیم که هدایت سلطان زاده یار قدیم کنگره ملیت های  ایران فدرال در اثر بیماری مهلک سرطان دار فانی  را وداع گفته و به ابدیت پیوسته است. نام هدایت سلطان زاده در میانهء…

//

علیه مسمومیت های شیمیایی وبرای نسل جوان ایران

علیه مسمومیت های شیمیایی وبرای نسل جوان ایران   اخبار چنین است که بیش از ۱۰۰ مدرسه دخترانه هدف حمله بمب‌های شیمیایی مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. بیش از سه ماه است که از حمله شیمیایی به دانشگاه ها ومدارس دخترانه می‌گذرد؛ حملات برنامه ریزی شده‌ و هدایت…

//

زن، زندگی آزادی ۸مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد!

زن، زندگی آزادی ۸مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد! امسال ۸ مارس، روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان در شرایطی فرا می رسد که زنان در ایران با خیزش انقلابی و ساختار شکن خود طی چند ماه گذشته، نقطه عطف دیگری را بر تارک تاریخ مبارزات بی وقفه خود رقم زدند. بدنبال قتل حکومتی ژینا( مهسا)…

//

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند   (پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بمناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن)   زنان و مردان برابری…

//

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١۶ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: از برگزاری اعتراضات ١۶ اسفند فرهنگیان حمایت می‌کنیم مردم مبارز و حق‌طلب کوردستان! وجدان‌های بیدار جهان! همچنان کە در اطلاعیە قبلی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران آمدە بود، طی سە ماە گذشتە بیش از ۴٠٠ دختر در…

//

اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند

مرکز همکاری: اهداف سیاسی، اجتماعی، ملی و طبقاتی تحقق نخواهند یافت، مگر آنکە زنان جایگاه واقعی خود را در جامعە بازیابند   (پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بمناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن)   زنان و مردان برابری طلب و بپاخاستەی…

//

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: نهادهای امنیتی رژیم عامل مسمومیت‌های اخیر مدارس دخترانە ایران هستند طی سە ماە گذشتە بیش از ۴٠٠ دانش‌آموز دختر در مدارس چند شهر ایران همچون؛ تهران، کرماشان، لرستان، چهارمحال بختیاری، قم، اردبیل، مازندران، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی،…

//
۱ ۲