خرداد ۱۴۰۲

همیشە و همە جا صدای زندانیان سیاسی‌‌ باشیم

همیشە و همە جا صدای زندانیان سیاسی‌‌ باشیم یک سال پیش با پیشنهاد انجمن زندانیان سیاسی کوردستان ایران و حمایت بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کوردستان، روز ١٢ خرداد بە عنوان روز زندانیان سیاسی کوردستان نام‌گذاری شد. انتخاب این روز…

//

جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست

مرکز همکاری: جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست هم‌میهنان کوردستان! نهادها و مجامع بین‌المللی! سازمان‌های حقوق بشری! چنانکە همە روزە از طریق رسانەها مستحضرید، موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران در حال اجرا است. بر…

//

اعدام جوانان خانه اصفهان محکوم است

اعدام جوانان خانه اصفهان محکوم است زندان، شکنجه و اعدام در طول تاریخ بشر همیشه وسیله ایجاد رعب و وحشت و تلاشی برای بقای رژیم‌های ارتجاعی و ضد مردمی بوده و هست. بعد از جنبش ژینا، زن، زندگی، آزادی و مبارزه مردم…

//

اعدام حبیب فرج الله چعب از رهبران سیاسی عرب اهوازی را محکوم میکنیم

اعدام حبیب فرج الله چعب از رهبران سیاسی عرب اهوازی را محکوم میکنیم با مداد شنبه، ۶ ماه مه ١۴٠٢ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حبیب فرجالله چعب، مشهور به »حبیب  اسیود« شهروند عرب ایرانی – سوئدی را اعدام کرد. اعدام حبیب…

//