بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

در گرامی‌داشت یاد جانباختگان پرواز اوکراینی، با فراخوان‌‌ها برای اعتراض و اعتصاب و تجمع در ۱۸ دی ماه همراه شویم

در گرامی‌داشت یاد جانباختگان پرواز اوکراینی، با فراخوان‌‌ها برای اعتراض و اعتصاب و تجمع در ۱۸ دی ماه همراه شویم

در گرامی‌داشت یاد جانباختگان پرواز اوکراینی، با فراخوان‌‌ها برای اعتراض و اعتصاب و تجمع در ۱۸ دی ماه همراه شویم در آستانه سومين سالگرد شلیک موشک سپاه

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان

درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان

🔹‌ درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان از مردم ایران برای حمایت از کردستان مردم مبارز ايران زنان، كارگران، بازاریان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعە ایران!

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share