کنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه مشترک سه ائتلاف در اپوزیسیون در پشیبانی از مطالبات وجنبشش اعتراضی معلمان وفرهنگیان

اطلاعیه مشترک سه ائتلاف در اپوزیسیون در پشیبانی از مطالبات وجنبشش اعتراضی معلمان وفرهنگیان

تحقق مطالبات معلمان و فرهنگیان در گرو همبستگی و پشتیبانی ملی وبین المللی است اطلاعیه مشترک سه ائتلاف در اپوزیسیون در پشیبانی از مطالبات وجنبشش اعتراضی

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

سالگرد روز جهانی منشور حقوق بشر را گرامی میداریمافراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند.

سالگرد روز جهانی منشور حقوق بشر را گرامی میداریمافراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند.

سالگرد روز جهانی منشور حقوق بشر را گرامی میداریمافراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند. از سرلوحه اعلامیه جها

ادامە مطلب
کنگرە ملیتهای ایران فدرال

نامه سرگشاده سه ائتلاف اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران به آقای جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

نامه سرگشاده سه ائتلاف اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران  به آقای جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

  نامه سرگشاده سه ائتلاف اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران به آقای جوزپ بورل، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا   جناب آقای جوزپ بورل، نماينده عالی سیا

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share