بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

کشتار در خیابانها و بمباران در کردستان، پاسخ حکومت اسلامی به مردم ایران

کشتار در خیابانها و بمباران در کردستان، پاسخ حکومت اسلامی به مردم ایران

کشتار در خیابانها و بمباران در کردستان، پاسخ حکومت اسلامی به مردم ایران در شرائطی که نزدیک به دو هفته است که خیابان‌های شهرهای ایران در تسخیر مردم است

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!

اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران  مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!

  اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران مردم مبارز و آزا

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران

پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران

  پشتیبانی سه ائتلاف ازاعلام اعتصاب عمومی مرکز ھمکاری احزاب کُردستان علیه خشونت و کشتار بر زنان توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران قتل ژینا ( مهسا) ام

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص بهم پیوستن حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردستان

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص بهم پیوستن حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردستان

اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص بهم پیوستن حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردستان حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردس

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرال

گسترش خشونت علیه بهائیان و اقشار ستم دیده ایران، ترس جمهوری اسلامی از فروپاشی است

گسترش خشونت علیه بهائیان و اقشار ستم دیده ایران، ترس جمهوری اسلامی از فروپاشی است

گسترش خشونت علیه بهائیان و اقشار ستم دیده ایران، ترس جمهوری اسلامی از فروپاشی است بر طبق گزارش خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه ۱۲ مرداد نیروهای امنیتی دست به

ادامە مطلب
بیانیە هاخبرهاکنگرە ملیتهای ایران فدرالگزارش و تحلیل

اطلاعیه: درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومله کوردستان ایران

اطلاعیه: درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومله کوردستان ایران

اطلاعیه: درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومله كوردستان ایران در اوایل مرداد ماه تعدادی از پیشمرگان حزب کومله كوردستانایران، که جهت انجام کا

ادامە مطلب
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share