خبرها

– افکار عمومی! – کشورها و مجامع بین‌المللی! – سازمان‌های مدافع حقوق بشر! همچنان که در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته است، مقامات سیاسی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی طی چند ماه  گذشته چندین بار تهدید کرده اند که کمپ پناهندگان کرد ایرانی ساکن در اقلیم کردستان را مورد حمله قرار خواهند داد.  همچنین گزارشات میدانی موثق نیز بر این امر صحه گذاشته اند که رژیم ایران در حال تدارک برای دور دیگری از حمله نظامی‌ای به پناهندگان سیاسی کرد ایرانی ساکن در اقلیم کردستان  می‌باشد. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در ۴٣ سال…

//

تبریک کنگره ملیت های ایران فدرال به حزب تضامن دموکراتیک الاهواز  به مناسبت برگزاری  کنگره پنجم

تبریک کنگره ملیت های ایران فدرال به حزب تضامن دموکراتیک الاهواز  به مناسبت برگزاری  کنگره پنجم   برگزاری موفقیت آمیز کنگره پنجم حزب تضامن دموکراتیک الاهواز  در طول دو روز در لندن برای ما در کنگره  ملیت های ایران فدرا ل بسیار خوشحال کننده  بود بویژه انتخاب خانم منا سیلاوی…

//

روز جان باختن ژینا امینی را با شرکت در تظاهرات اعتراضی پاس بداریم

روز جان باختن ژینا امینی را با شرکت در تظاهرات اعتراضی پاس بداریم! خبر کوتاه و تکان دهنده بود. روز جمعه ٢۵ شهریور سال گذشته، ژینا( مهسا) امینی دختر جوان کُرد پس از آن که روز چهارشنبه ٢٢  شهریور توسط گشت ارشاد…

///

مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران . عملیات غیر قانونی پلیس آلبانی علیە سازمان مجاهدین خلق را محکوم می‌کنیم

مرکز همکاری: احزاب کوردستان ایران . عملیات غیر قانونی پلیس آلبانی علیە سازمان مجاهدین خلق را محکوم می‌کنیم مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن عملیات پلیس آلبانی علیە اعضای سازمان مجاهدین خلق از جامعه جهانی و سازمان‌های…

//

بیانیە مرکز همکاری در ارتباط با موج جدید و گستردەی سرکوب و بازداشت‌های خودسرانە در آبدانان ایلام

بیانیە مرکز همکاری در ارتباط با موج جدید و گستردەی سرکوب و بازداشت‌های خودسرانە در آبدانان ایلام نهادهای امنیتی رژیم در ادامە سرکوب خونین معترضان شهر آبدانان در چند روز گذشتە و بازداشت‌های خودسرانە گستردە، دەهها نفر از ساکنان این شهر را…

//

ازجامعەجهانی می خواهیم درمقابل تحرکات جمهوری اسلامی سکوت نکنند. 

مرکزهمکاری احزاب کوردستان ایران ازجامعەجهانی می خواهیم درمقابل تحرکات جمهوری اسلامی سکوت نکنند. مردم مبارز و آزادیخواه ایران وکردستان! سازمانهای حقوق بشری ومجامع بین المللی رژیم جمهوری اسلامی کە در برابر اعتراض وخیزش مردمی و انقلابی ژینا بە زانو درآمدە است، با…

//

همیشە و همە جا صدای زندانیان سیاسی‌‌ باشیم

همیشە و همە جا صدای زندانیان سیاسی‌‌ باشیم یک سال پیش با پیشنهاد انجمن زندانیان سیاسی کوردستان ایران و حمایت بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کوردستان، روز ١٢ خرداد بە عنوان روز زندانیان سیاسی کوردستان نام‌گذاری شد. انتخاب این روز…

//

جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست

مرکز همکاری: جمهوری اسلامی با برپاکردن چوبەهای دار نیز قادر بە تداوم حاکمیت خود نیست هم‌میهنان کوردستان! نهادها و مجامع بین‌المللی! سازمان‌های حقوق بشری! چنانکە همە روزە از طریق رسانەها مستحضرید، موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران در حال اجرا است. بر…

//

اعدام جوانان خانه اصفهان محکوم است

اعدام جوانان خانه اصفهان محکوم است زندان، شکنجه و اعدام در طول تاریخ بشر همیشه وسیله ایجاد رعب و وحشت و تلاشی برای بقای رژیم‌های ارتجاعی و ضد مردمی بوده و هست. بعد از جنبش ژینا، زن، زندگی، آزادی و مبارزه مردم…

//

اعدام حبیب فرج الله چعب از رهبران سیاسی عرب اهوازی را محکوم میکنیم

اعدام حبیب فرج الله چعب از رهبران سیاسی عرب اهوازی را محکوم میکنیم با مداد شنبه، ۶ ماه مه ١۴٠٢ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حبیب فرجالله چعب، مشهور به »حبیب  اسیود« شهروند عرب ایرانی – سوئدی را اعدام کرد. اعدام حبیب…

//
۱ ۲ ۳ ۸