کنگرە ملیتهای ایران فدرال - Page 17

انحراف و انتقال آبهای منطقه بختیاری .

انحراف و انتقال آبهای منطقه بختیاری . سالانه در حدود ۱۳ ملییاردمترمکعب آب از مناطق لرستان بختیاری خارج میگردد و به طرف شهرهای مناطق کویری هدایت میشود و باعث رونق اقتصادی و شکوفایی صنعتی شهرهای قم .یزد .کاشان .نائین .اصفهان .یزد .رفسنجان…

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران روزِجهانیِ کارگر، اولِ ماهِ مِه را به تمام کارگرانِ جهان، بخصوص کارگرانِ ایرانیِ از همه ملیتها ، صمیمانه تبریک می گوید.

  کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران روزِجهانیِ کارگر، اولِ ماهِ مِه را به تمام کارگرانِ جهان، بخصوص کارگرانِ ایرانیِ از همه ملیتها ، صمیمانه تبریک می گوید. امسال در حالی به استقبال…

سخنان مهم ناصر شاهین پر در مورد خطای مهم در دولت ملت سازی در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=3VqMHsoeGwU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38qGMDiWx2FHim1mxcX3uhE9MFfNNCDtB1wd7fMXK7jy9Q3QwlmJO99Po سخنان مهم ناصر شاهین پر در مورد خطای مهم در دولت ملت سازی در ایران…

vپیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)

v     پیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)   رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید مکن ز…

اساسنامه‌ پیشنهادی برای “کنگره ملیتهاى ایران فدرال” (پیشنهادی از سوی شورای مرکزی کنگره ملیت ها در نشست ۲۹ نوامبر-پاریس)   مقدمه: انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ هجرى ش (۱۹۷۹ میلادى) که علیه استبداد٬ تبعیضات  و نابرابری هاى سیاسى٬ اجتماعى و اقتصادى بر مردمان…

۱ ۱۵ ۱۶ ۱۷