ویدیوها

تظاهرات کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سوئد ​در حمایت از خیزش مردم عرب اهواز برای حق زندگی

تظاهرات کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سوئد ​در حمایت از خیزش مردم عرب اهواز برای حق زندگی روز شنبه ۳۱ ژولای ۲۰۲۱ ، کنگره ملیتهای ایران فدرال واحد سو ئد تظاهراتی در جلوی مجلس سوید برگزار نمود در این تظاهرات با توجه به محدودیت های کرونا…

انحراف و انتقال آبهای منطقه بختیاری .

انحراف و انتقال آبهای منطقه بختیاری . سالانه در حدود ۱۳ ملییاردمترمکعب آب از مناطق لرستان بختیاری خارج میگردد و به طرف شهرهای مناطق کویری هدایت میشود و باعث رونق اقتصادی و شکوفایی صنعتی شهرهای قم .یزد .کاشان .نائین .اصفهان .یزد .رفسنجان…

سخنان مهم ناصر شاهین پر در مورد خطای مهم در دولت ملت سازی در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=3VqMHsoeGwU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38qGMDiWx2FHim1mxcX3uhE9MFfNNCDtB1wd7fMXK7jy9Q3QwlmJO99Po سخنان مهم ناصر شاهین پر در مورد خطای مهم در دولت ملت سازی در ایران…